آسيب‌ ناشي‌ از گاز اشك‌آور

پليس‌ اين‌ گاز محلول‌ را براي‌ كنترل‌ اغتشاشات‌ و دفاع‌ از خود به‌ كار مي‌برد؛ گاهي‌ افراد اين‌ وسيله‌ را به‌طور غيرمجاز وبه‌عنوان‌يك‌اسلحه‌در عمليات‌ تهاجمي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌دهند. اين‌ ماده‌، سبب‌ آزردگي‌ چشم‌ها و راه‌ تنفسي‌ مي‌شود و مي‌تواند منجر به‌ استفراغ‌ شود. اين‌ آثار معمولاً ظرف‌ 15 دقيقه‌ از بين‌ مي‌روند، گرچه‌ ممكن‌است‌چشم‌هاتامدت‌بيشتري‌ دردناك‌ باقي‌ بمانند. به‌ كار بردن‌ گاز اشك‌آور روي‌ فردي‌ كه‌ مبتلا به‌ آسم‌ است‌، مي‌تواند موجب‌ حمله‌ آسم‌ شود.

تشخيص‌
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
اشك‌ ريزش‌ از چشم‌ها
سرفه‌ و عطسه‌ غيرقابل‌ مهار
احساس‌ سوختگي‌ در پوست‌ و گلو
سفت‌ شدن‌ قفسه‌ سينه‌ و اشكال‌ در تنفس‌

اين‌ مبحث‌ را هم‌ ببينيد:
آسم‌ .


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
رساندن‌ مصدوم‌ به‌ هواي‌ آزاد

احتياط‌!
شستن‌ چشم‌ها معمولاً ضروري‌ نيست‌ و مي‌تواند زمان‌ آزردگي‌ چشم‌ را طولاني‌ كند.
مناطقي‌ را كه‌ توسط‌ اين‌ گاز دچار آسيب‌ شده‌اند، مالش‌ ندهيد.

1) مصدوم‌ را به‌ يك‌ محل‌ داراي‌ تهويه‌ مناسب‌ منتقل‌ كنيد و به‌ وي‌ اطمينان‌ بدهيد كه‌ علايم‌ خيلي‌ زود برطرف‌ خواهند شد (ممكن‌ است‌ مصدوم‌ خيلي‌ بي‌قرار باشد). سعي‌ كنيد مصدوم‌ را از مالاندن‌ چشم‌هايش‌ منع‌ كنيد.

2) اگر چشم‌هاي‌ مصدوم‌ دردناك‌ هستند، آنها را باد بزنيد تا سرعت‌ تبخير باقيمانده‌ گاز اشك‌آور افزايش‌ پيدا كند.

3) اگر مقدار زيادي‌ از ماده‌ شيميايي‌ در يك‌ مكان‌ خفه‌ و بسته‌ استنشاق‌ شده‌ است‌، شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را فراهم‌ كنيد.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 3 بازدید