ارتوپدي بيماري ريکتز يا نرمي استخوان در کودکان

rickets.gifکمبود ويتامين د :

نارسايي در معدني شدن بافتهاي استخواني در حال رشد .

نارسايي در معدني شدن بافتهاي استخواني رشد يافته ( استئومالاسمي )علل :

کمبود ويتامين د در مواد خوراکي

ناکافي بودن قرار گرفتن در معرض نورخورشيد

پوست تيره در شيرخواران

کمبود در معرض نورخورشيد قرار گرفتن در مادراني که به کودک خود شير مي دهند .

ضايعات کليوي و کبدي

بيماري سيلياک

اسهال مزمن

‌بيماري فيبروز سيستيک

مصرف داروهاي ضد تشنج و استروئيدي

شيرخوار نارس

بيماران با التهاب روده ايعلائم باليني :

احساس توپ پينگ پونگ با فشار دادن روي جمجمه ( کرانيوتاپس )

وزن کم هنگام تولد

برجسته بودن محل اتصال دنده به جناغ سنيه ( ريکتزروزاري )

ضخيم شدن استخوان مچ دست و مچ پا

افزايش تعريق

نرمي استخوان سر و نامتقارن بودن جمجمه

بزرگي فونتال قدامي

جعبه اي شدن سر

تأخير در رشد دندانهاي موقتي

نقص در استخواني شدن دندانهاي دائمي و خرابي دندان

سينه کبوتري

ناهنجاري استخوانهاي لگني ، بخصوص در دختران موجب زايمانهاي سخت مي گردد .

انحناي استخوانهاي پا

شکستگي

کوتاه قدي بدليل اختلال در استخوانهاي ستون فقرات ، لگني و پاتشخيص :

عکسبرداري از استخوانهاي مچ دست

اندازه گيري کلسيم ،‌ فسفرعوارض :

عفونتهاي ريوي

کم خوني فقر آهنپيشگيري :

در معرض نورخورشيد قرار دادن کودک

مصرف ويتامين ددرمان :

مصرف ويتامين د

در معرض نورخورشيد قرار دادن کودک

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 14 بازدید