آمادگي براي زلزله

فرهاد شرف پور , مربي امداد و نجات
آيا بايد در طول مدت زمين لرزه در كنار ستون يا چار چوبهاي ورودي ايستاد ؟

تنها در صورتي كه در منازل قديمي و خشتي و نا مستحكم زندگي مي كنيد . در منازل جديد و نوساز درگاهها نسبت به قسمتهاي ديگر خانه از لحاظ استقامت تفاوت زيادي ندارند و حتي در اين منازل چون معمولا درها به صورت چرخشي باز مي شوند ممكن است ايستادن در كنار آنها سبب زخمي شدن شما شود . با خم شدن، ‏‏پوشاندن و قرار گرفتن به زير قسمتهاي مستحكم اشيا ايمني بيشتري خواهيد داشت .
به چه ابزار و تداركات اورژانسي نياز داريم ؟

۱)كپسول آتش نشاني
۲)مقدار كافي از داروهايي كه شما يا افراد خانواده از آنها استفاده مي كنند
3) آچار فرانسه ، پيچ گشتي براي بستن آب و گاز
۴) لوازم ضروري براي كمكهاي اوليه و كتاب آموزشي در اين خصوص
۵)چراغ قوه با لامپ و باطري اضافه
۶)راديو كوچك و قابل حمل با باطري اضافي
۷) آب براي تمام افراد خانواده و براي استفاده به مدت حد اقل 3 روز ( 1 بطري براي هر نفر در هر روز )
۸) قرص ها و مواد تصفيه كننده آب براي تصفيه كردن آب آشاميد ني تامين شده از منابع ديگر

۹)غذاهاي قوطي اي و كنسرو شده . ( در صورت لزوم غذاي اضافي براي حيوانات اهلي )
۱۰) گاز پيك نيكي يا كباب پز كه براي پخت و پز در صحرا استفاده مي شود
۱۱) كيسه هاي زباله ضد آب و ضخيم براي ريختن مواد زائد مصرفي و زباله ها

چطور من يك طرح و نقشه پيس بيني شده براي زلزله طراحي كنم ؟
مطمئن شويد كه تك تك افراد خانواده مي دانند كه هنگامي كه زلزله رخ مي دهد در جايي كه هستند چه كاري بايد انجام دهند تا اتفاقي نيفتد .
۱)يك محل مشخص را تعيين كنيد كه شما بتوانيد بعد از واقعه در آن محل به هم بپيوندد .
۲)طرحها و تصميمات اتخاذ شده را با مدرسه بچه ها و يا سرويس روزانه آنها در ميان بگذاريد .

۳)به خاطر داشته باشيد كه ممكن است سرويس ها و خدمات شهري از هم گسيخته شود .پس مقداري لوازم ضروري مانند غذا مايعات كفشهاي راحت و ... در محل كار خود نگه داريد .
۴)حتما محل قرار گرفتن شيرهاي اصلي گاز و آب و كنتور برق را شناسايي كنيد و طريقه چگونگي خاموش كردن و بستن آنها را در صورت احساس وجود نشت گاز و يا اتصالي كردن برق فرا بگيرد .مطمئن شويد كه افراد مسن خانواده هم توانايي كار با اين وسائل و خاموش كردن آنها را بلدند .
۵)نزديك ترين ايستگاه پليس و آتش نشاني و اورژانس و فوريتهاي پزشكي به محل زندگي خود را تعيين كنيد .
۶)با همسايگان خود در اين مورد كه چگونه مي توانند به شما كمك كنند و يا شما به آنها ياري برسانيد صحبت كنيد
۷)سعي كنيد نحوه اجراي كمكهاي اوليه ، CPR و فوريتهاي پزشكي را فرا بگيريد.

در طول مدت زمين لرزه بايد چه كاري انجام دهم ؟
اگر شما در داخل ساختمان هستيد : همان جا بمانيد . زير يك ميز يا نيمكت برويد، به آن آويزان شويد يا به سمت كريدور رفته و يا در گوشه اي از ديوار بايستيد . از پنجره ها شومينه ها و اسباب و وسايل سنگين فاصله بگيريد از آشپزخانه خارج شويد زيرا محل بسيار خطرناكي است ( ممكن است اشيا بر روي شما سقوط كنند .) هنگامي كه ساختمان در حال لرزش است به سمت راه پله ها نرويد و به سمت خارج هجوم نبريد زيرا خطر سقوط و آسيب رساندن به خودتان را در پي خواهد داشت ويا ممكن است سقوط تكه هاي شيشه و يا آوار به شما ضربه اي وارد نمايد اگر خارج از ساختمان هستيد : به يك فضاي باز برويد . از ساختمانها ، خطوط و لوله هاي فشار قوي ، كوره ها و يا هر چيز ديگري كه ممكن است در اثر لرزش بر روي شما بيفتد ، فاصله بگيريد . اگر در حال رانندگي هستيد : بايستيد اما با دقت !!. اتومبيل خود را تا حد امكان از ترافيك خارج كنيد . هرگز بر رو يا زير يك پل يا پلهاي هوايي و يا زير درختان ، تيرهاي چراغ برق، خطوط فشار قوي و يا تابلوها توقف نكنيد . تا زماني كه لرزش ادامه دارد در داخل اتومبيل خود بمانيد . هنگامي كه مجددا رانندگي را از سر گرفتيد حتما به شكستگي هاي ايجاد شده در كف خيابان ، سنگهاي افتاده و دست اندازهاي جاده در مسير حركت خود دقت كنيد . گر در مكانهاي كوهستاني هستيد . مواظب سقوط سنگها، زمين لغزه ها ، درختان و آوارهاي ديگري كه مي توانند بر اثر لرزش ، سست و رها شوند باشيد .

كارهايي كه نبايد در طول زمين لرزه انجام داد ؟
اگر شير گاز را بسته ايد هرگز دوباره آن را باز نكنيد . اجازه بدهيد كه شركت گاز اين كار را انجام دهد . هرگز از كبريت، فندك ، گاز پيك نيك يا باربي كيو و وسايل و ابزار برقي تا زماني كه از عدم نشتي گاز مطمئن نشده ايد استفاده نكنيد ممكن است استفاده از آنها با ايجاد جرقه سبب اشتغال نشتي گاز و در نهايت ايجاد انفجار و اتش سوزي شود. از تلفن استفاده نكنيد مگر براي امداد پزشكي و يا اطلاع آتش سوزي . شما مي توانيد شماره هاي مورد نيازتان را براي جوابگويي در مواقع ضروري بايگاني كنيد . اگر تلفن شما كار نمي كند ، يك نفر را براي درخواست و آوردن كمك بفرستيد اما هرگز منتظر اين نباشيد كه حتماً ماموران آتش نشاني ، پليس و يا ماموران امداد براي كمك به شما بيايند آنها ممكن است در دسترس نباشند .
وقتي كه زمين لرزه رخ مي دهد من ميتوانم منتظر چه خطراتي در منزلم باشم ؟ چگونه مي توانم آنها را بشناسم ؟ و براي مقابله با آنها چه مي توانم بكنم ؟
لرزش مي تواند باعث سقوط اثاثيه سبك وزن حركت و سر خوردن يخچا ل و ديگر وسايل بزرگ بر روي زمين و وا ژگون شدن قفسه هاي كتاب يا دستگاههاي تلويزيون شود . كاري كه شما بايد انجام دهيد : به اطراف منزلتان نگاه كنيد و دنبال وسايلي بگرديد كه مي توانند بيفتند يا حركت كنند . از خودتان در مورد اتفاقي كه ممكن است بر اثر باز شدن درهاي لولايي كابينت ها و بوفه هابيفتد سوال كنيد . ( باز شدن اين درها اجازه ميدهد ظروف به راحتي بر كف زمين افتاد و خرد شوند . ) از خود بپرسيد آيا تلويزيون و ضبط صوت در جاي خود محكم هستند و آيا به وسيله پيچ به ديوار محكم شده اند ؟ ببينيد آيا گياهان تزئيني كه به صورت آويز در منازل استفاده مي شوند و يا لوسترهاي روشنايي و اشيايي كه ممكن است سقوط كنند در منزلتان داريد ؟ آيا در اتاق خوابتان ، از عكسهاي سنگين و يا آيينه بر روي ديوار بالاي تخت استفاده كرده ايد ؟ چه كار مي توانيد انجام دهيد؟ : شما مي توانيد با نصب درهاي زبانه دار و مقاوم در برابر فشار و بستن قفلها ، بسياري از اين خطرات را براي خود كاهش دهيد .
بعد از زمين لرزه چه كاري مي توانم انجام دهم ؟
كفشهاي رو بسته بپوشيد تا از زخمي شدن با شيشه هاي شكسته شده و آوارها در امان باشيد . منتظر پس لرزه ها باشيد . دنبال زخميها بگرديد : اگر شخصي خون ريزي دارد محل خون ريزي را با استفاده از گاز استريل يا تميز ترين پارچه ممكنه پوشانده و بر روي محل جراحت فشار دهيد . اگر شخصي نيازمند تنفس مصنوعي است عمليات CPR را برايش اجرا كنيد. هرگز سعي نكنيد اشخاص با جراحتهاي وخيم را حركت دهيد مگر اينكه آنها در معرض خطري نزديك براي زخمي شدن باشند . با پوشاندن زخميها با پتو آنها را گرم نگه داريد . براي اشخاص زخمي به دنبا ل پزشك و امدادگر بگرديد . دنبال خطرات تهديد كننده ديگر بگرديد : خطر آتش سوزي : از محدوده محل آتش سوزي ( كه در منزل شما يا منزل همسايه پهلويي اتفاق افتاده ) خارج و طلب كمك نماييد . خطر نشت گاز : در صورت احساس بوي گاز بلافاصله شير اصلي گاز را ببنديد ، زيرا ممكن است لوله ها شكسته باشند . خطر سيم كشيهاي برق : در صورتي كه خاموشي مطلق خطري در خانه ايجاد نمي كند فيوز را در جعبه كنتور برق قطع كنيد . خطر سيمهاي لخت و آويزان : هرگز اين سيمها و اشياء دگري را كه با آنها در تماسند را لمس نكنيد . خطر مواد شيميايي و پاك كندده ها : درب كليه مواد پاك كندده و سفيد كننده ها و ساير مواد شيميايي كه بر اثر باز ماندن درب ظروف تبديل به بخارات سمي و مضر مي شوند ، بسته و آنها را در فضاي باز قرار دهيد . از مواد شيميايي كه استفاده از آنها مي تواند خطر توليد گاز و آتش سوزي را در پي داشته باشد استفاده نكنيد . خطر سقوط اشياء : مواظب اشيائي كه مي توانند بر اثر لرزش جابجا شده و خطر سقوط آنها بر اثر باز و بسته شدن درهاي قفسه ها و يا كابينت ها وجود دارد ، باشيد. خطر مصرف غذاها و نوشيدنيها : هرگز از غذاها و نوشيدنيهايي كه در قوطيهاي در باز و يا تاريخ گذشته قرار دارند ، استفاده نكنيد . حتي اگر برق نيست ، گوشت و ساير مواد خوراكي خود را در فريزر و يخچال باقي بگذاريد زيرا سرماي درون فريز مي تواند مواد غذايي را براي چند روز سالم نگه دارد . براي گرم كردن غذاها هرگز از اجاق گاز استفاده نكنيد .( به خاطر خطر نشت گاز). آب و مواد نوشيدني خود را در صورت مشكوك بودن به آلودگي حتماً پيش از مصرف با قرص هاي مخصوص تصفيه نماييد .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 4 بازدید