ويروس اچ. آی. وی. از چه راههايی سرايت می کند؟

 تماس جنسی نا امن
شايعترين راه سرايت تماس جنسی است. ويروس ممكن است از فرد آلوده به شريك جنسی ‌اش، (مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد و يا دهانی با فرد آلوده) منتقل شود. سرايت از زن به زن هم در شرايطی امكان دارد. آلودگی از طريق تماس جنسی ٨٠ درصد كل موارد را شامل می‌شود.
وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند برابر خواهد كرد. زنان بيشتر در معرض خطر آلودگی به وسيله شريك زندگی خود قرار دارند. زيرا احتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد است.

استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزريق
استفاده از سرنگ و سوزن آلوده بصورت مشترك در معتادين تزريقی يكی ازشايع ترين راه ‌های سرايت ويروس اچ. آی. وی. است.

سرايت از طريق خون و فرآورده‌های خونی
استفاده از خون و فرآورده‌های خونی آلوده به ويروس اچ. آی. وی. از ديگر راه‌های انتقال است. خون قدرت آلوده كنندگی بالايی دارد.

سرايت از مادرآلوده به جنين در داخل رحم ويا كودك درطی دوران شيردهی
ويروس اچ. آی. وی. از مادر آلوده به كودك ممكن است در دوران حاملگی هنگام وضع حمل يا كمی بعد از زايمان انتقال يابد. شير دادن يكی از راه‌های سرايت آلودگی از مادر به فرزند است. در كودكان آلودگی به ويروس اچ. آی. وی. بسرعت به طرف ايجاد بيماری ايدز پيشرفت می‌كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم است.

راه‌های ديگر سرايت عبارتند از:
پيوند اعضا از بافت‌های آلوده. خالكوبی با سوزن مشترک. سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده. استفاده از مسواك و تيغ ريش تراش شخص بيمار. ختنه با وسايل آلوده.

اين ويروس ازطريق خون، منی (همچنين شامل مايعی كه قبل ازمنی خارج مي شود)، آلت تناسلی مردان، واژن ( آلت تناسلی زنان)، ترشح واژن، مقعد ويا بريدگي ها وزخم ها وارد شود.
پوست سالم يک سد بسيار قوی دربرابر ورود ويروس اچ. آی. وی. وساير ويروسها وباكتری ها است.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 6 بازدید