آشنائی با انواع مین های ضد نفر

mine.jpg      

الف)مین ضد نفر((AP 

 

1- مین خوشه ای    مرگبارترین مین تا فاصله یكصد متری هر كسی را می كشد.

 

                                     POMZ                تولید كننده                   چین روسیه

 

                                          M16              تولید كننده                    آمریكا

 

                       Valmera 59 – 69             تولید كننده                   ایتالیا آفریقای جنوبی - سنگاپور

 

                                     Porm-1             تولید كننده                    یوگسلاوی سابق

 

                       مین های نارنجكی            تولید كننده                    تمامی كشورهای تولید كننده

 

              نارنجكهای دستی  Blu72            تولید كننده                   آمریكا

 

 

2- مین های انفجاری

 

مین های انفجاری سبك:                (gr 50-30  مواد منفجره )

                               Type72                      تولید كننده                     چین و آفریقای جنوبی

 

                                    M14                       تولید كننده                    آمریكا

 

                                  Sb33                       تولید كننده                    ایتالیا

 

مین های انفجاری سنگین :             (150 – 200 gr مواد منفجره )

                                  PMN                       تولید كننده               روسیه و بسیاری كشور های جهان

 

                                  VS50                       تولید كننده               ایتالیا و بسیاری از كشورهای جهان

 

                                   NO4                             تولید كننده               اسرائیل     

 

  

ب) مین های ضد تانك

 

ضد تانك سبك :  

       

                       V52 – 3                          تولید كننده                       ایتالیا

 

                            Tc2- 4                     تولید كننده                       ایتالیا

 

ضد تانك سنگین:  

                

                         Type72                 تولید كننده                        ژاپن 

 

                         TMN46                       تولید كننده                       اكثر كشورها

/ 0 نظر / 34 بازدید