سوختگي‌هاي‌ شديد و سوختگي‌ با آب‌ جوش‌

در درمان‌ سوختگي‌هايي‌ كه‌ عميق‌ يا وسيع‌ هستند، مراقبت‌ كافي‌ به‌ عمل‌ آوريد. هرچه‌ طول‌ مدت‌ سوختگي‌ بيشتر باشد، شدت‌ آسيب‌ هم‌ بيشتر خواهد بود. اگر مصدوم‌ در جريان‌ آتش‌سوزي‌ دچار سوختگي‌ شده‌ است‌، بايد فرض‌ كنيد كه‌ دود يا هواي‌ داغ‌ به‌ دستگاه‌ تنفسي‌ نيز آسيب‌ رسانده‌ است‌ (مبحث‌ « سوختگي‌هاي‌ راه‌ تنفسي‌ » را ببينيد). اولويت‌ها عبارتند از: شروع‌ سريع‌ خنك‌سازي‌ سوختگي‌ و بررسي‌ تنفس‌. مصدومي‌ كه‌ دچار سوختگي‌ شديد يا سوختگي‌ با آب‌ جوش‌ شده‌ است‌، به‌ احتمال‌ يقين‌ دچار شوك‌ خواهد شد و بايد تحت‌ مراقبت‌ بيمارستاني‌ قرار بگيرد. صرف‌ نظر از سن‌ مصدوم‌، امكان‌ آسيب‌ غيرتصادفي‌ بايد هميشه‌ مدنظر قرار بگيرد. جزييات‌ را به‌ دقت‌ ثبت‌ كنيد. لباس‌هايي‌ را كه‌ از تن‌ مصدوم‌ خارج‌ كرده‌ايد، براي‌ تحقيقات‌ آتي‌ حفظ‌ كنيد.

تشخيص‌
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
درد
اشكال‌ در تنفس‌
نشانه‌هاي‌ شوك‌

مباحث‌ زير را هم‌ ببينيد:
سوختگي‌هاي‌ راه‌ تنفسي‌ ، آتش‌سوزي‌ ، اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حيات‌ ، شوك‌ .


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
متوقف‌ كردن‌ سوختگي‌ و تسكين‌ درد
باز نگه‌ داشتن‌ راه‌ تنفسي‌
درمان‌ آسيب‌هاي‌ همراه‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطر عفونت‌
فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌ و جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ براي‌ نيروهاي‌ خدمات‌ اورژانس‌

هشدار!
به‌دنبال‌ نشانه‌هاي‌ اشكال‌ در تنفس‌ بگرديد؛ آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد (مبحث‌ « اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حيات‌ » را ببينيد).

1) به‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد تا دراز بكشد. در صورت‌ امكان‌، سعي‌ كنيد از تماس‌ ناحيه‌ دچار سوختگي‌ با زمين‌، ممانعت‌ به‌عمل‌ آوريد.

2) حداقل‌ به‌ مدت‌ 10 دقيقه‌، (محل‌ سوختگي‌ را با مقدار زيادي‌ از يك‌ مايع‌ خنك‌، خيس‌ كنيد اما انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را به‌ تأخير نيندازيد. با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.

3) خنك‌سازي‌ محل‌ سوختگي‌ را تا زمان‌ تسكين‌ درد، ادامه‌ دهيد.

severe_burns_and_scalds-s13.jpg
۴) در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. قبل‌ از آنكه‌ بافت‌ها شروع‌ به‌ تورم‌ كنند، به‌ آرامي‌ وسايلي‌ مثل‌ حلقه‌، ساعت‌، كمربند، كفش‌ يا لباس‌هاي‌ در حال‌ سوختن‌ را خارج‌ كنيد. با دقت‌ لباس‌هاي‌ سوخته‌ شده‌ را از تن‌ خارج‌ كنيد (مگر آنكه‌ اين‌ لباس‌ها به‌ محل‌ سوختگي‌ چسبيده‌ باشند).

severe_burns_and_scalds-s14.jpg


۵) روي‌ محل‌ آسيب‌ ديده‌ را با يك‌ پانسمان‌ استريل‌ بپوشانيد تا در برابر عفونت‌ محافظت‌ شود. اگر پانسمان‌ استريل‌ در دسترس‌ نيست‌، از يك‌ باند مثلثي‌ تا شده‌، قسمتي‌ از يك‌ ملحفه‌ يا پلاستيك‌ نازك‌ آشپزخانه‌ (دو دور اول‌ لوله‌ را كنار بگذاريد و بقيه‌ را به‌طور طولي‌ روي‌ محل‌ سوختگي‌ قرار دهيد) استفاده‌ كنيد. مي‌توان‌ از كيسه‌ پلاستيكي‌ تميز براي‌ پوشاندن‌ دست‌ يا پا استفاده‌ كرد؛ اين‌ كيسه‌ را به‌ كمك‌ باند يا چسب‌ نواري‌ كه‌ روي‌ خود پلاستيك‌ مي‌بنديد (نه‌ روي‌ پوست‌)، محكم‌ كنيد.
severe_burns_and_scalds-s15.jpg
) جزييات‌ آسيب‌هاي‌ مصدوم‌ را جمع‌آوري‌ و ثبت‌ كنيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را به‌طور مرتب‌ كنترل‌ و ثبت‌ كنيد .

احتياط‌!
بدن‌ مصدوم‌ را بيش‌ از حد خنك‌ نكنيد چون‌ ممكن‌ است‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ را تا سطح‌ خطرناكي‌ پايين‌ بياوريد. اين‌ خطر، به‌ ويژه‌ شيرخواران‌ و سالمندان‌ را تهديد مي‌كند.
لباس‌هايي‌ را كه‌ به‌ محل‌ سوختگي‌ چسبيده‌اند، خارج‌ نكنيد؛ (با اين‌ كار) امكان‌ دارد صدمات‌ بيشتري‌ وارد كنيد و راه‌ ورود عفونت‌ را به‌ محل‌ سوختگي‌ باز كنيد.
به‌ محل‌ سوختگي‌ به‌ هيچ‌ صورت‌ دست‌ نزنيد.
هيچ‌ تاولي‌ را نتركانيد.
از به‌ كار بردن‌ موادي‌ مثل‌ لوسيون‌، پماد، روغن‌ يا نوارچسب‌ (زخم‌بندي‌) روي‌ محل‌ سوختگي‌، خودداري‌ كنيد.

مورد خاص‌
سوختگي‌ صورت‌
اگر مصدوم‌ دچار سوختگي‌ صورت‌ شده‌ است‌، روي‌ موضع‌ آسيب‌ را نپوشانيد؛ اين‌ كار مي‌تواند موجب‌ رنج‌ مصدوم‌ و انسداد راه‌ تنفسي‌ شود. تا زمان‌ رسيدن‌ نيروي‌ امدادي‌، با استفاده‌ از آب‌، موضع‌ را خنك‌ كنيد تا درد تخفيف‌ پيدا كند.

7) در زماني‌ كه‌ منتظر رسيدن‌ نيروهاي‌ امدادي‌ هستيد، به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد و در صورت‌ بروز شوك‌ ، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد.

احتياط‌!
بدن‌ مصدوم‌ را بيش‌ از حد خنك‌ نكنيد چون‌ ممكن‌ است‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ را تا سطح‌ خطرناكي‌ پايين‌ بياوريد. اين‌ خطر، به‌ ويژه‌ شيرخواران‌ و سالمندان‌ را تهديد مي‌كند.
لباس‌هايي‌ را كه‌ به‌ محل‌ سوختگي‌ چسبيده‌اند، خارج‌ نكنيد؛ (با اين‌ كار) امكان‌ دارد صدمات‌ بيشتري‌ وارد كنيد و راه‌ ورود عفونت‌ را به‌ محل‌ سوختگي‌ باز كنيد.
به‌ محل‌ سوختگي‌ به‌ هيچ‌ صورت‌ دست‌ نزنيد.
هيچ‌ تاولي‌ را نتركانيد.
از به‌ كار بردن‌ موادي‌ مثل‌ لوسيون‌، پماد، روغن‌ يا نوارچسب‌ (زخم‌بندي‌) روي‌ محل‌ سوختگي‌، خودداري‌ كنيد.

مورد خاص‌
سوختگي‌ صورت‌
اگر مصدوم‌ دچار سوختگي‌ صورت‌ شده‌ است‌، روي‌ موضع‌ آسيب‌ را نپوشانيد؛ اين‌ كار مي‌تواند موجب‌ رنج‌ مصدوم‌ و انسداد راه‌ تنفسي‌ شود. تا زمان‌ رسيدن‌ نيروي‌ امدادي‌، با استفاده‌ از آب‌، موضع‌ را خنك‌ كنيد تا درد تخفيف‌ پيدا كند.

7) در زماني‌ كه‌ منتظر رسيدن‌ نيروهاي‌ امدادي‌ هستيد، به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد و در صورت‌ بروز شوك‌ ، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد.


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 4 بازدید