وضعيت‌ بهبود

۱ ) دست‌ها را در وضعيت‌ مناسب‌ قرار دهيد و پاها را به‌ حالت‌ مستقيم‌ درآوريد.
در كنار كودك‌ زانو بزنيد.
عينك‌ و هر جسم‌ حجيم‌ ديگر را از جيب‌هاي‌ كودك‌ خارج‌ كنيد.
پاها را به‌ حالت‌ مستقيم‌ درآوريد.
دست‌ نزديك‌تر را با زاويه‌ عمود نسبت‌ به‌ تنه‌ كودك‌ طوري‌ قرار دهيد كه‌ از ناحيه‌ آرنج‌ تا شده‌ و كف‌ دست‌ رو به‌ بالا باشد.

recovery_position_child-s11.jpg

۲ )ندام‌ بالايي‌، دست‌ و زانوي‌ سمت‌ مقابل‌ را در وضعيت‌ مناسب‌ قرار دهيد.
اندام‌ بالايي‌ دورتر كودك‌ را از روي‌ قفسه‌ سينه‌ عبور دهيد.
پشت‌ دست‌ او را در كنار گونه‌ سمت‌ خودتان‌ قرار دهيد.
با استفاده‌ از دست‌ ديگر خود، پاي‌ سمت‌ مقابل‌ خود را درست‌ در بالاي‌ زانو بگيريد و آن‌ را بالا بكشيد تا كف‌ پا به‌ حالت‌ مسطح‌ روي‌ زمين‌ قرار بگيريد.

recovery_position_child-s12.jpg

۳)كودك‌ را به‌ سمت‌ خود بچرخانيد
ضمن‌ فشردن‌ دست‌ كودك‌ روي‌ گونه‌ او، اندام‌ پاييني‌ سمت‌ مقابل‌ او را كشده‌، وي‌ را به‌ سمت‌ خود بچرخانيد تا روي‌ يك‌ سمت‌ بدن‌ قرار بگيريد.
وضعيت‌ ران‌ را طوري‌ تنظيم‌ كنيد كه‌ مفاصل‌ لگن‌ خاصره‌ و زانو با زاويه‌ عمود خم‌ شوند.
سر را به‌ عقب‌ خم‌ كنيد تا مطمئن‌ شويد راه‌ تنفسي‌ باز مي‌ماند.


recovery_position_child-s13.jpg


۴)اگر هنوز آمبولانس‌ درخواست‌ نكرده‌ايد، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 2 بازدید