ارتوپدي سائيدگي زانو ( استئو آرتريت )

otroartritis.jpgشايع ترين مفصلي که دچار سائيدگي مي شود زانو است . درد زانو در ميان مردم بسيار شايع مي باشد . بويژه در بين افراد چاق و سن بالا بيشتر مشاهده مي شود .

* علت سائيدگي زانو چيست ؟

اين بيماري ناشي از روند فرسودگي است که بطور طبيعي و بالا رفتن سن ايجاد مي شود ،‌البته تقريباً هميشه عواملي وجود دارند که موجب تسريع اين روند مي شوند . شايعترين عامل چاقي مي باشد که اثر سوء بر روي زانو دارد ولي چنين اثري را بر روي ران و مچ پا ندارد .

عوامل مساعد کننده ديگر عبارتند از شکستگي هايي که سبب ناهمواري سطوح مفصلي مي گردد . بيماري قلبي که باعث آسيب ديدن غضروف مفصلي شود از جمله آنها مي توان روماتيسم مفصلي ،‌ عفونتهاي مفصلي زانو پارگي منيسکها و غيره ... را نام برد . در يک راستا نبودن استخوان ران و استخوان درشت ني که در نزديک يا دور شدن زانوها از هم ديده مي شود .

در اين بيماري غضروف مفصلي فرسايش يافته استخوان زير آن سخت شده رشد آن در کناره هاي مفصلي سبب ايجاد خارهاي استخواني مي گردد که مشخصه بيماري مي باشد .* علائم سائيدگي زانو چيست ؟

معمولاً بيمار يک خانم چاق مسن است که از درد زانو شاکي مي باشد . در اغلب موارد هر دو زانو گرفتار مي باشند. درد مفصل بتدريج افزايش مي يابد و پس از فعاليت غيرعادي بدتر مي باشد . حرکات زانو تا حدودي محدود شده و با صدايي شبيه خرد شدن همراه هستند . ورم مفصل مگر از فعاليت شديد ديده نمي شود . در نگاه عضله چهار سرران تحليل رفته است . در موارد شديد بيماري زانو خم شده و تغيير شکل بصورت دور يا نزديک شدن زانوها از هم ديگر ايجاد مي شود .

* تشخيص

پزشکان معمولاً بيماري را با انجام يک راديو گرافي ساده ( بصورت رخ و نيمرخ ) زانو تشخيص مي دهند . باريک شدن فضاي مفصلي که در اکثر مفاصل بدن نشانه سائيدگي است ، در مورد زانو ، اغلب تا مراحل پيشرفته بيماري قابل مشاهده نمي باشد .

اولين نشانه بارز سائيدگي زانو تيز يا زائده دار شدن کناره هاي مفصل بويژه دور کشکک و استخوان درشت ني مي باشد . بعداً کاهش فضاي مفصلي ايجاد شده و خارهاي استخواني در کناره هاي مفصل تشکيل مي شوند .* سائيدگي زانو را چگونه درمان مي نمايند :

با وجود آنکه تغيير ساختماني مفصل غيرقابل برگشت مي باشد اما معمولاً درمان علامتي درد تخفيف درد مؤثر است . مؤثرترين روش فيزيوتراپي مي باشد که ورزش هاي سنگين به منظور تقويت عضله چهار سر ران انجام مي دهند . گرما درماني موضعي را نيز بکار مي برند اما از کمتر از ورزش اهميت دارد .

لازم به ذکر است که استحکام زانو بستگي به عضله چهار سرران دارد و در صورت قوي بودن اين عضله ، حتي با وجود سائيدگي واضح ممکن است هيچ علامتي وجود نداشته باشد .

علاوه بر اينها پزشکان از داروهاي مسکن و ضد التهاب نيز استفاده مي نمايند .

در موارد پيشرفته سائيدگي زانو که همراه با درد شديد دائمي و تغيير شکل مفصل مشاهده مي شود عمل جراحي توصيه مي شود .


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید