پيشگيري از سرطان سينه توسط آسپيرين يا بروفن

بر اساس يک مطالعه جديد ، استفاده منظم از بروفن و آسپيرين احتمال سرطان سينه را در زنان کاهش مي دهد . انستيتو کانسر آمريکا بر مبناي مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيده است که مصرف هفتگي داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي ( NSAIDs ) اثرات قابل توجهي در کاهش خطر ابتلا به سرطان سينه داشته است . اين تحقيقات نشان مي دهد حتي زناني که احتمال ابتلا به سرطان در آنها زياد است بوسيله ( NSAIDs ) محافظت مي شوند . هر چند براي قطعي کردن اين موضوع نياز به بررسي بيشتري مي باشد .

در بررسي بعمل آمده نشان داده شد ۸۰۷۴۱ زن يائسه که بمدت ۹-۵ سال بطور هفتگي دو عدد يا بيشتر داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي مصرف مي کردند به ميزان ۲۱ درصد احتمال سرطان سينه در آنها کاهش يافت . همچنين احتمال ابتلا به سرطان در زناني که که بيش از ۱۰ سال دارو مصرف کرده بوند نسبت به زناني که دارو نگرفته بودند ۲۸ درصد کاهش يافت .

محققين مشاهده کردند که بروفن در پيشگيري از سرطان سينه مؤثرتر از آسپيرين مي باشد ( ۴۹ درصد در مقابل ۲۱ درصد ) همچنين نشان داده شد که استفاده منظم از آسپيرين با مقدار کم ( کمتر از ۱۰۰ ميليگرم )‌ در پيشگيري تأثيري نداشته است .

هدف از استفاده دارو جهت پيشگيري از سرطان سينه يا سرطانهاي ديگر پيدا کردن يا توليد داروهاي اختصاصي با حداقل مسموميت است که مانع پيشرفت سرطان شده و يا آنرا درمان کند .

مکانيسم عمل اوليه اين داروها سرکوبي آنزيمي بنام COX-2 مي باشد که در اکثريت سرطانهاي سينه فعاليت بيش از حد معمول دارد . مطالعات اخير نشان داده اند که آنزيم COX-2 ممکن است در وقايع بيولوژيک متعدد در طي روند ايجاد تومور مؤثر باشد . بنابراين ، این آنزیم هدف احتمالي براي جلوگيري و احتمالاً درمان تعدادي از سرطانها مي باشد .

در مطالعه اي که بر روي نزديک به ۸۱۰۰۰ خانم يائسه ۷۹-۵۰ ساله انجام شد اثرات استفاده طولاني مدت از داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي در کاهش خطر سرطان سينه به اثبات رسيد .

پيش بيني مي شود که در سال ۲۰۰۳ بيش از ۲۱۲۶۰۰ مورد جديد سرطان ريه تشخيص داده شود و تقريباً ۴۰۰۰۰ بيمار به اين علت فوت کنند . سرطان سينه دومين علت مرگ و مير بعلت سرطان در زنان مي باشد .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 9 بازدید