دفاع اتمی (( پدافند هسته اي))

در اين بخش به نحوه کنترل و مقابله با سلاحهاي اتمي مي پردازيم.

بر اثر يك انفجار اتمي انرژي به ترتيب زير تقسيم مي شود:

1) 50 درصد انرژي آن تبديل به موج انفجار كهبيار شديد تر از موج انفجار ديگر مواد منفجره است،  ميشود و بيشترين تاثير را بر روي ساختمانها و تأسيسات ميگذارد.plotonium.jpg

2) 35 درصد آن به تشعشعات حرارتي تبديل شده كه اثرات مرگبار خود را روي تمامي موجودات زنده مي گذارد.

3) 15 درصدانرژي باقيمانده ي اين بمبها به تشعشعات هسته اي تبديل مي گردد. در صورت اصابت اين اشعه به بدن، سلولهاي بدن متأثر شده و موجب ايجاد بيماري در بدن ميشود.

در ضمن حفاظت بدن در برابر اين تشعشعات بسياردشواراست.                                                            

در بمبهاي جديد هسته اي براي اينكه از اتلاف انرژي كه بمب صرف كندن گودال ميكند جلوگيري شود، سيستمي بكار برده شده كه بمب پيش از رسيدن به زمين منفجر شود.

نشانه حمله هسته اي: 

اولين نشانه حمله هسته اي نور سفيد و خيره كننده اي است كه به مراتب درخشان تر از نور خورشيد است.

      

حفاظت در برابر حمله هسته اي:  atomi.jpg                                    

1) در صورتي كه به هنگام انفجار در محيط باز غافلگير شده، هيچگونه پناهگاهي در فاصله بسيار نزديك شما نبود، فوراٌ خود را از طرف شكم به زمين انداخته، چشمان خود را ببنديد و از دست و پاها، صورت و گردن خود حفاظت كنيد.

2) به منظور تشخيص جهت انفجار زمان را تلف نكنيد. چون اگر تأخير كنيد آسيب پذيري شما در برابر موج انفجار و تشعشع حرارتي بيشتر خواهد شد. در صورتي كه در نزديكي شما شيار، ديوار يا هر جان پناه ديگري وجود داشت از پوشش ان استفاده كنيد.

3) چنانچه پناهگاه يا هر مانع ديگري در بيش از چند قدمي شما وجود داشت براي رفتن به داخل آن سعي نكنيد.

4) هنگامي كه در محيط و يا پناهگاه هستيد چشمان خود را ببنديد، قسمتهاي باز بدن را بپوشانيد و تا حد امكان در زمين فرو رويد تا اينکه موج انفجار و حرارت عبور نمايد.

5) چنانچه داخل ساختمان هستيد خود را پشت به در، روي كف اتاق پرت كنيد ويا اينكه در زير وسايلي مانند ميز، نيمكت و يا پيشخوان پناه بگيريد.

6) تقريباً پس از 90 ثانيه بيشترين خطرات ناشي از تشعشع حرارتي و احتمالاً ريزش اجسام سنگين تمام مي شود و تا شروع ريزش اتمي ميتوانيد به مأموريت خود ادامه دهيد.   

 

پدافند هسته اي

تابش راديواكتيو:bombatom.jpg

پس از يك انفجارهسته اي، نسبت كمي از كل انرژي هاي آزاد شده بصورت پرتو هاي يونساز تظاهر مي كنند( البته اين موضوعدر مورد بمبهاي نوتروني كه تقريباً 80% از انرژي خود را به صورت تابش راديو اكتيو آزاد ميكنند، استثناء است.) 

در اثر انفجار،مقدير زيادي از پرتوهاي گاماوx ، ذرات آلفا، بتا، نوتروت و پزيترون به اطراف انتشار مي يابد. ذرات آلفا سنگين بوده، برد محدودي دارند بنابر اين، يك ورق كاغذ يا پوست انسان براي توقف آنها كافي است و هيچ خطري در پي ندارد؛ ولي بيع با استنشاق آنها سبب ورود ذرات مولد آلفا به بدن و ايجاد يك خطر بالقوه براي ايجاد سرطانخواهد شد.پرتوهاي بتا،قابليت نفوز بيشتري دارد و به پوشش محافظ جهت كاهش اثرات آن نياز است. ريزش محلي در 24 ساعت اول و توسط با انتشار مي يابد. ريزش حد واسطه در طول چند هفته در مدار جغرافيايي محل انفجار و ريزش فراگير در تمام كره زمين پخش مي شود. اين نوع ريزش مدتهاي طولاني باقي مانده و اثرات مخرب آن، بصورت آلودگي داخلي اتفاق مي افتد.

تابش الكترومغناطسي:

پس از انفجار، يك موج قوي الكترومغناطيسي ايجاد مي گردد كه مدت كوتاهي وجودhiroshima.jpg خواهد داشت. اين موج، از نوع امواج راديويي است و توسط تمامي آنتن ها، برق گيرها، خطوط تلفن، هواپيماها، تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي و... جذب مي شود. تمامي وسايل ارتباط جمعي، مخابرات، سيستمهاي حمل و نقل، شبكه هاي رايانه و سيستمهاي نظامي و اطلاع رساني از كار مي افتد. حتي مخاطرات پزشكي نيز وجود دارد؛ به اين صورت كه كليه دستگاههاي پزشكي كه درآنها از وسايل الكترونيك استفاده شده است، مثل دستگاههاي ونتيلاتور و مونيتورينگ، اتاقهاي جراحي و مراقبتهاي ويژه و نيز دستگاههاي ضربان ساز از كار خواهد افتاد.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید