حواستون هست؟

تقديم به تمامي امدادگران بسيج سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي


تا اومدن چلچله ها چند روز بيشتر نمونده.

نكنه كه بهار بياد و دلهاتون هنوز بهاری نباشه!

valentine-400.jpg?uniq=-bt7h8m


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 3 بازدید