اعضاء‌ بدن :

قلب


Heart1.gifقلب عضوي است که آنرا موتور بدن نيز مي نامند . قلب انسان در هر دقيقه 70 تا 75 بار مي زند . اين تعداد در سنين مختلف فرق مي کند بطوريکه در يک کودک يک ساله ۱۳۰ و در ۱۰ سالگي ۹۰ و معمولاً از ۱۲ سالگي تا ۷۰ سالگي ۷۵ بار در در دقيقه ضربان دارد.
در سنين پيري ضربان قلب دوباره زياد مي شود . ضربانات قلب بستگي به عوامل روحي و بدني نيز دارد بطوريکه در هنگام فعاليت بدني و نيز در هنگام خشم و تب زياد و اضطراب و ناراحتي مقدار آن زيادتر مي شود .
در جانداران هر چه جثه کوچکتر باشد ضربان قلب بيشتر است و هرچه بزرگتر باشد تعداد ضربان کمتر خواهد بود . مثلاً در اسب اين تعداد 30 و در موش حدود 300 است .
قلب تنها عضو بدن است که اعصاب خودکار دارد . بطوريکه اگر قلب قورباغه اي را از بدنش جدا کنيم به مدت حدود20 دقيقه به ضربان خود ادامه خواهد داد . قلب داراي ۴ حفره بنام دهليز و بطن است . دو حفره بالايي دهليز و ۲ حفره پائيني بطن نام دارند . دهليز و بطن چپ با هم و دهليز و بطن راست نيز با هم ارتباط دارند . بين ۲ طرف با هم ارتباطي وجود ندارد
بين دهليز و بطن دريچه اي وجود دارد که باز و بسته مي شود .
خون توسط سياهرگ به دهليز راست وارد مي شود و از آنجا به بطن راست مي رود و از بطن راست به ريه ها مي رود ، در آنجا تبادل گازي صورت مي گيرد و اکسيژن دار مي شود و بعد به دهليز چپ وارد مي شود . از دهليز چپ به بطن چپ توسط سرخرگ آئورت که بزرگترين سرخرگ بدن است بتمام نقاط بدن مي رسد . اين اعمال در اثر انبساط و انقباض قلب صورت مي گيرد . عضله قلب بسيار قوي است و مادامي که ما زنده هستيم مشغول فعاليت است . قلب در 24 ساعت 10080 ليتر خون بتمام نقاط بدن مي رساند .

رگ ها ( سرخرگ ها ، سياهرگ ها و مويرگ ها )Heart2.gif


۱ – سرخرگ ها : رگهايي هستند که در آنها خون قرمز يا تصفيه شده جريان دارد . خون با فشار سرعت زياد در سرخرگ ها جريان دارد . جهت خون در سرخرگ ها از قلب به طرف اندامها است . با اينکه خون از قلب به طور متناوب در سرخرگ ها مي ريزد ، جريان خون در آن مداوم و پيوسته است و اين بخاطر خاصيت الاستيکي جدار سرخرگ هاست .

در بيماري آترواسکلروز يا تصلب شرايين اين خاصيت از بين مي رود .

اگر دست را روي يک سرخرگ قرار بدهيم ، نبض يا ضربان قلب را مي توان لمس کرد . خون با فشار زياد در سرخرگ ها جريان دارد و مقدار فشار خون در يک فرد بالغ و سالم 120 ميلي متر جيوه ( فشار بالا ) روي 80 ميلي متر جيوه ( فشار پائين ) مي باشد .

۲ - سياهرگ ها : رگهايي هستند که در آنها خوني که از اندامها آمده جريان دارد و توسط سياهرگ هاي بزرگ به قلب يعني دهليز راست مي ريزد . بنابراين جهت سياهرگ از اندامها به طرف قلب است . فشار خون در سياهرگ خيلي کم است بطوريکه در نزديکي قلب بصفر مي رسد ولي عواملي هستند که به بازگشت خون به قلب کمک مي کنند . عامل اصلي فشار ناچيزي است که بوسيله انقباض بطن چپ در رگها حاصل شده است . ديواره سياهرگ از سرخرگ نازکتر است و نيز مقاومت کمتري دارد . ساختماني بنام دريچه لانه کبوتري وجود دارد که مانع بازگشت خون در سياهرگ مي شود . مهمترين بيماري سياهرگها واريس است .


۳ – مويرگ ها : رگهاي ريز و کوچکي هستند که در اندامها وجود دارند و باعث تغذيه اعضا و بافتهاي مختلف مي شوند . مولکولها و گلبولهاي سفيد از ديواره آنها گذشته و وارد بافت ها مي شوند . فشار خون در مويرگ ها کم و حدود ۱۰ ميلي متر جيوه است . مويرگ ها حد واسط سرخرگ ها و سياهرگ ها هستند .

خونHeart3.jpg

خون مايعي است قرمز رنگ با طعمي شور و بوسيله معرف هاي شيميايي واکنش قليايي نشان مي دهد . مقدار آن برابر يک سيزدهم وزن بدن است و داراي بوئي مخصوص است . مهمترين عمل خون رساندن غذا و اکسيژن به بافتهاي بدن مي باشد . در هنگام حرکت در رگها خون مايع است ولي پس از خروج از آن منعقد مي شود . خون از ۲ جزء اصلي تشکيل شده است : پلاسما و گلبولها


پلاسما شامل آب – آلبومين – فيبرينوژن – گلوکز و مواد معدني است .


گلبولها خود ۲ دسته اند : گلبولهاي قرمز که عمل آنها رساندن اکسيژن به اعضاست و گلبولهاي سفيد که وظيفه آنها دفاع از بدن در مقابل عفونت هاست . در ضمن در سرم مواد ديگري از قبيل هورمن ها – آنزيم ها – گازها و مواد زائد نيز وجود دارد . انعقاد خون يک عمل آنزيمي است و آنزمي که باعث اين عمل مي شود ترومبين نام دارد . ولي انعقاد خون طي يک سلسله اعمال شيميايي ايجاد مي شود . براي انعقاد خون وجود ويتامين K و کلسيم ضروري است

لنف

مايعي است بيرنگ متمايل به زرد که رگهاي لنفاوي جريان دارد . لنف داراي ۹۷ % پلاسما و ۳ % گلبول است . لنف گلبول قرمز و پلاکت ندارد . بطور کلي مواد زائد لنف بيش از خون است در حاليکه اکسيژن خون بيش از لنف است .

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش که عمل هضم و جذب غذاها را به عهده دارد از ۲ قسمت تشکيل شده است ، لوله گوارش که شامل دهان – مري – معده – روده باريک و مخرج است و ديگر اعضاء مثل پانکراس و کبد و غدد بزاقي

مري

لوله ايست که طول آن تقريبا؛ در حدود ۲۵ سانتيمتر و عرضش ۲/۵ تا ۳ سانتيمتر است . از نظر موقعيت پشت ناي قرار دارد و از حلق تا معده امتداد دارد و از ديافراگم مي گذرد . مري از نظر بافت شناسي از ۳ لايه درست شده است : لايه مخاطي – لايه ماهيچه اي و لايه پوشش خارجي

معدهStomach.jpg


عضويست بشکل کيسه که مقدار متوسط ۱/۵ ليتر تا ۲ ليتر گنجايش دارد . از نظر موقعيت در طرف چپ شکم و زير ديافراگم قرار دارد . سوراخ ورودي آن را کارديا و سوراخ خروجي آن را پيلور مي نامند .


پيلور بوسيله يک اسفنگتر ( دريچه ) هميشه بسته است . ضخامت معده ۲-۳ ميليمتر است و از ۳ لايه مخاطي که داراي غدد ترشحي اسيدکلريدريک و لايه ماهيچه اي و لايه پوشش خارجي تشکيل شده است . بعضي از غذاها در معده جذب مي شوند و بعضي از داروها و بعضي از مواد نيز در آن هضم مي شوند .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 12 بازدید