مراحل گسترش يك انفجار اتمي :

وقتي يك سلاح اتمي معادل 20 هزار تن ماده منفجره T.N.T در هوا منفجر شود ، مراحل انفجار به ترتيب زير است ؛ ( لازم به ذكر است در حال حاضر بمبهاي اتمي موجود تا 150 ميليون تن T.N.T يا بيشتر قدرت دارند )

1- در لحظه انفجار كه جرم بحراني فرا مي رسد ناگهان درجه حرارت به چند ميليون درجه ميرسد و تشعشعات راديو اكتيو صادر مي شوند .

2- پس از چند ميليونم ثانيه گوي آتشيني تشكيل مي شود كه شديدتر از خورشيد است و نور آن تا فاصله 100 كيلومتري قابل رؤيت است . فشار هواي اطراف آن به 500000 اتمسفر مي رسد ، تشعشعات حرارتي نيز خيلي شديدتر است . در ثانيه هاي اول وقتي از دور نظاره كنيم ظاهراً انفجار در سكوت مطلق توسعه مي يابد ، زيرا صداي انفجار كمي ديرتر شنيده مي شود .

3- پس از چند صدم ثانيه قطر گوي آتشين به 200 متر و درجه حرارت به 5 الي 7 هزار درجه ميرسد .

4- پس از 20 الي 30 ثانيه گوي آتشين 300 متر قطر پيدا كرده و امواج ضربه اي انفجار، تشكيل مي شود .

5- بعد از 5 الي 6 دقيقه پس از بالا رفتن و سرد شدن ، گوي شكل ابر قارچي بخود مي گيرد كه قطر آن حدود 2 تا 3 كيلومتر و قطر ستون آن 300 الي 500 متر است و ارتفاع آن به 12 كيلومتر ميرسد .

6- بالاخره باد و جريانهاي ناشي از انفجار ابر را پراكنده كرده و در هوا نفوذ مي كند .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید