خلاصه اي از عمليات جستجو و نجات در آوار

هدف اصلي امداد سوانح: ( نجات افراد آسيب ديده )
- افراد زنده از كمك ما سود ببرند.
- به بيشترين افراد كمك رساني شوند.
شناخت آوار:
آوار چيست:
هر گاه بنا يا سازه اي به وسيله يكي از علل پيدايش آوار از حالت پايدار خارج شود آوار به وجود مي آيد.
الف) تقسيم بندي بناها:
1- بناهاي بتوني
2- بناهاي اسكلت فلزي
3- بناهاي خرپا يا شيرواني
4- سقفهاي گنبدي و قوسي شكل
5- خانه هاي سنتي بر اساس مصالح در دسترس ( خشتي ، گلي ، سنگي و ...)
ب) علل پيدايش آوار:
1- ريزش ساختمان به علت سستي زمين
2- برخورد وسيله نقليه با ساختمان
3- رانش زمين
4- رويدادهاي طبيعي
5- انفجارات و بمبارانها
وظيفه فرد نجاتگر:
1- ارزيابي وضعيت ( مهمترين كار چيست؟ چند مجروح در محل قرار دارد؟ چه كسي جراحت بيشتري دارد؟)
2- برخود مسلط باشيد ( درست فكر كردن نياز به آرامش دارد)
3- اعتماد به نفس داشته باشيد ( تا ديگران هم به شما اطمينان كنند)
4- سرعت در به دست گرفتن ابتكار عمل را داشته باشيد.
طبقه بندي افراد متاثر از سوانح
1- قربانيان
2- بستگان و نزديكان
3- گروههاي امدادي
4- تماشاچيان
5- افراد نا متعادل رواني
6- گروههايي كه احساس تقصير مي كنند.
7- افراد متفرقه
اطلاعات مورد نياز نجاتگر در آوار:
1. محل مصدومين
2. اطلاعات نقشه ساختمان ( طبقه ، شكل ، نوع مصالح )
3. وضعيت پايداري بنا
4. ساعت وقوع سانحه
5. وضعيت خرابي بنا ( شكل آوار )
6. تعداد احتمالي افراد زير آوار
نحوه انتقال مصدوم :
- پس از يافتن مصدوم مهمترين كار كنترل راه هوايي مي باشد.
- اقدامات اوليه را براي او انجام دهيد.
- برانكارد يا تخته كمري را جهت حمل نزديك مصدوم بياوريد.
- در صورت نياز از حملهاي گروهي مناسب استفاده كنيد.
- از تكانهاي شديد كج كردن برانكارد و دويدن خودداري كنيد
- از وسايل موجود مي توانيد استفاده كنيد.
عوامل موثر در نجات زندگي مصدومين :
- باز نمودن مجراي تنفسي – كنترل خونريزي و آتل بندي
- مقابله با شوك و حفظ حرارت بدن مصدوم
- حمل صحيح مصدوم و دور كردن وي از محل خطر
- استفاده از وسايل كمكهاي اوليه
- تعيين اولويت بندي مجروحين ( ترياژ )
- انتقال به محل جمع آوري بيماران
- برقراري ارتباط با بيمار
1- راه كلامي : استفاده از كلمات مناسب براي آرام كردن بيمار

2- غير كلامي : رفتار آرام امدادگر ، نگاه بدون اضطراب ، گرفتن دست بيمار، تميز كردن صورت بيمار و ....)

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 8 بازدید