آيا هر چيزی می تواند آلودگی به اچ.آی. وی. بوجود آورد؟

نه، به طور مثال تماس جنسی بدون محافظ تنها زمانی خطرناک است و ريسک آلوده شدن را دارد که يکی از طرفين آلوده به ويروس باشند. بنابراين اگر شريک جنسی شما ناقل اچ. آی. وی. نباشد، هيچ شکلی از سکس و يا نوع فعاليت جنسی بين شما باعث دريافت آلودگی و در نتيجه سرايت بيماری به شما نخواهد بود. به طور مثال ويروس
اچ. آی. وی. ازطريق تماس جنسی واژينال، يا مقعدی و يا دهانی به شما انتقال پيدا نخواهد کرد، اما تنها در صورتی که هيچ کدام از شما آلوده به اين ويروس نباشيد.

شما همچنين از طريق خود ارضايی به ويروس آلوده نخواهيد شد. – هيچ کدام از کارهايی که شما تنها با خودتان انجام می دهيد باعث دريافت اچ. آی. وی. نخواهد شد.– اچ. آی. وی. تنها در صورتی انتقال خواهد يافت که يکی از اشخاص در تماس، قبلاً به ويروس آلوده شده باشد.

خطر در تماس های جنسی بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست. در هر صورت برای اطمينان از کاندوم استفاده کنيد. مگر تا زمانی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک جنسی ديگری ندارد و قبلاً آلوده به ويروس نشده است.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 9 بازدید