پست های ارسال شده در اسفند سال 1383

(( فاجعه تهديدي براي حيات آدمي وخطري اساسي درانهدام بناها وساختارهاي اجتماعي))

مقابله با فشارهاي رواني به هنگام بروزفاجعه زماني كه فاجعه رخ مي دهدعلاوه برعوارض مادي فاجعه:زندگي روزمره ي آسيب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید