سرماي شديد هوا:

بارش شديد برف و كاهش شديد دماي هوا، مي‌توانند شرايط سختي را – چه در منزل و چه محيط بيرون – بوجود آورند؛ بخصوص اگر كاهش دما، مدت قابل توجهي ادامه يابد. پس بايد از فصل پاييز، با عايقكاري منزل، به استقبال زمستان برويد.بارش شديد برف و كاهش شديد دماي هوا، مي‌توانند شرايط سختي را – چه در منزل و چه محيط بيرون – بوجود آورند؛ بخصوص اگر كاهش دما، مدت قابل توجهي ادامه يابد. پس بايد از فصل پاييز، با عايقكاري منزل، به استقبال زمستان برويد. آمادگي جهت سرماي شديد هوا: aup.gif   1- از عايق بودن حرارتي منزل مطمئن شويد:- از نوارچسب‌هاي اسفنجي جهت پوشاندن درز درها و پنجره‌ها استفاده كنيد. - در حدامكان از پرده‌هاي بلند و ترجيحاً ضخيم براي پنجره‌ها استفاده نماييد. - جهت نفوذناپذير كردن پنجره‌ها به سرما، از ورقه‌هاي نايلون، يا ترجيحاً از لايه‌هاي پلاستيكي حرارتي استفاده نماييد. - از عايقكاري مناسب لوله‌هاي آب گرم اطمينان حاصل نماييد. - كانالهاي كولر آبي را از بالا با پوشاندن كولر و از پايين با پوشاندن دريچه‌ها با يك ورق نازك پلاستيك عايقكاري كنيد. - در صورت وجود منبع آب گرم و سرد در منزل، از عايق بودن منبع آب گرم مطمئن شويد ولي منبع آب سرد را نبايد عايقكاري نماييد. - در صورت وجود سرماي بسيار شديد، حتي پوشانيدن سوراخ كليد در ورودي و موكت كردن كف منزل، تأثير قابل ملاحظه‌اي در افزايش دماي اتاق خواهد داشت.

- از نوارچسب‌هاي اسفنجي جهت پوشاندن درز درها و پنجره‌ها استفاده كنيد. - در حدامكان از پرده‌هاي بلند و ترجيحاً ضخيم براي پنجره‌ها استفاده نماييد. - جهت نفوذناپذير كردن پنجره‌ها به سرما، از ورقه‌هاي نايلون، يا ترجيحاً از لايه‌هاي پلاستيكي حرارتي استفاده نماييد. - از عايقكاري مناسب لوله‌هاي آب گرم اطمينان حاصل نماييد. - كانالهاي كولر آبي را از بالا با پوشاندن كولر و از پايين با پوشاندن دريچه‌ها با يك ورق نازك پلاستيك عايقكاري كنيد. - در صورت وجود منبع آب گرم و سرد در منزل، از عايق بودن منبع آب گرم مطمئن شويد ولي منبع آب سرد را نبايد عايقكاري نماييد. - در صورت وجود سرماي بسيار شديد، حتي پوشانيدن سوراخ كليد در ورودي و موكت كردن كف منزل، تأثير قابل ملاحظه‌اي در افزايش دماي اتاق خواهد داشت.

عايقكاري موقت سرمايي

- سيستم حرارتي منزل را كنترل كنيد:- در صورت امكان، قبل از شروع فصل سرد، يك بار سيستم حرارتي منزل را بكار اندازيد تا در صورت وجود اشكال، نسبت به رفع آن اقدام نماييد. - از ورقهاي آلومينيومي عايقكاري، جهت پوشاندن سطح ديوار پشت رادياتور شوفاژ استفاده كنيد. ورقه‌ها را طوري قرار دهيد كه سطح آلومينيومي براق آنها به سمت بيرون باشد و گرماي رادياتور را به طرف اتاق منعكس نمايد. اين كار، بخصوص در مورد ديواره‌هاي اطراف منزل كه مستقيماً به بيرون ارتباط دارند بسيار مؤثر است.- در صورت امكان، قبل از شروع فصل سرد، يك بار سيستم حرارتي منزل را بكار اندازيد تا در صورت وجود اشكال، نسبت به رفع آن اقدام نماييد. - از ورقهاي آلومينيومي عايقكاري، جهت پوشاندن سطح ديوار پشت رادياتور شوفاژ استفاده كنيد. ورقه‌ها را طوري قرار دهيد كه سطح آلومينيومي براق آنها به سمت بيرون باشد و گرماي رادياتور را به طرف اتاق منعكس نمايد. اين كار، بخصوص در مورد ديواره‌هاي اطراف منزل كه مستقيماً به بيرون ارتباط دارند بسيار مؤثر است. aup.gif   3- جهت اطمينان بيشتر:- ترجيحاً يك عدد بخاري برقي كوچك يا يك بخاري نفتي يا گازي قابل حمل در منزل داشته باشيد. - در صورت وجود شومينه يا اجاق در منزل، آن را آماده بكار نماييد. - داروهاي سرماخوردگي و كرمهاي نرم‌كنندة پوست، در منزل داشته باشيد.- ترجيحاً يك عدد بخاري برقي كوچك يا يك بخاري نفتي يا گازي قابل حمل در منزل داشته باشيد. - در صورت وجود شومينه يا اجاق در منزل، آن را آماده بكار نماييد. - داروهاي سرماخوردگي و كرمهاي نرم‌كنندة پوست، در منزل داشته باشيد. aup.gif   4- در خلال سرماي شديد- فقط جهت انجام كارهاي ضروري از منزل خارج شويد. - در صورت ناكافي بودن گرماي منزل، رادياتورها و وسايل گرمايي اتاقهاي ديگر را ببنديد. درها را ببنديد و به يك اتاق، ترجيحاً در مركز منزل نقل مكان كنيد. مي‌توانيد از پرده و پارچه‌هاي بلند جهت آويزان كردن جلوي درها استفاده كنيد. - در صورتي كه مجبور هستيد بيرون برويد، بياد داشته باشيد كه مهمترين جزء پوشاك گرم، كلاه مناسب است. در صورتي كه خودروي شما در برف شديد گير كند: - جهت در آوردن خودرو، تنها از حركات ملايم و متناوب روبه جلو و عقب خودرو استفاده كنيد. - برف روي لاستيكها و زير آنها را پاك كنيد و پارچه يا خاشاك جهت افزايش اصطكاك زير لاستيك بكار ببريد. - اگر ممكن است چندين ساعت در خودرو در برف بمانيد، هر ساعت، تنها 10 دقيقه خودرو را روشن كنيد و از بخاري استفاده نماييد تا سوخت كافي براي زمان طولاني داشته باشيد. در عوض از پوشاك بيشتر و حتي پارچه‌هاي مختلف و روزنامه جهت گرم كردن خود استفاده كنيد. - هر چند وقت يكبار، يكي از پنجره‌ها را باز كنيد تا هواي درون خودرو، تهويه گردد. - از خوابيدن پرهيز كنيد. چرا كه احتمال كاهش دماي بدن در حالت خواب، بيشتر است.

- فقط جهت انجام كارهاي ضروري از منزل خارج شويد. - در صورت ناكافي بودن گرماي منزل، رادياتورها و وسايل گرمايي اتاقهاي ديگر را ببنديد. درها را ببنديد و به يك اتاق، ترجيحاً در مركز منزل نقل مكان كنيد. مي‌توانيد از پرده و پارچه‌هاي بلند جهت آويزان كردن جلوي درها استفاده كنيد. - در صورتي كه مجبور هستيد بيرون برويد، بياد داشته باشيد كه مهمترين جزء پوشاك گرم، كلاه مناسب است. در صورتي كه خودروي شما در برف شديد گير كند: - جهت در آوردن خودرو، تنها از حركات ملايم و متناوب روبه جلو و عقب خودرو استفاده كنيد. - برف روي لاستيكها و زير آنها را پاك كنيد و پارچه يا خاشاك جهت افزايش اصطكاك زير لاستيك بكار ببريد. - اگر ممكن است چندين ساعت در خودرو در برف بمانيد، هر ساعت، تنها 10 دقيقه خودرو را روشن كنيد و از بخاري استفاده نماييد تا سوخت كافي براي زمان طولاني داشته باشيد. در عوض از پوشاك بيشتر و حتي پارچه‌هاي مختلف و روزنامه جهت گرم كردن خود استفاده كنيد. - هر چند وقت يكبار، يكي از پنجره‌ها را باز كنيد تا هواي درون خودرو، تهويه گردد. - از خوابيدن پرهيز كنيد. چرا كه احتمال كاهش دماي بدن در حالت خواب، بيشتر است.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 12 بازدید