بهانه هايی برای عدم استفاده از کاندوم

 
 
بهانه هايی که ممکن است از اشخاص بشنويد تا از استفاده کاندوم طفره روند و پاسخی که می توانيد بدهيد.

◄ آيا به من اعتماد نداری؟
– مسئله بر سر اعتماد داشتن نيست، آدم ممکن است که آلوده باشد بدون اينکه به آن آگاهی داشته باشد.

◄ من زمانی که از کاندوم استفاده می کنم احساس لذت ندارم.
– شايد يک راهی احتياج داری که مدت آميزش بيشتر ادامه پيدا کند و کاندوم برای رفع مشکل زود ارضايی کمک می کند.

◄ من نمی توانم نعوذ بمانم وقتی که کاندوم را روی آلتم می کشم.
– من در کشيدن آن به تو کمک خواهم کرد و کمک می کنم که نعوذ بمانی.

◄ من با خودم کاندوم همراه ندارم.
– من همراه دارم.

◄ من قرص ضد حاملگی استفاده می کنم، تو احتياجی به استفاده از کاندوم نداری.
– من دوست دارم که به هر حال استفاده کنم. آن به ما کمک می کند که آلوده گی های احتمالی پيش نيايد.

◄ اما من عاشق تو هستم.
– بنابراين تو کمک خواهی کرد که سلامت بمانيم.

◄ فقط همين يکبار
– يکبار می تواند همه چيزی اتفاق بيفتد.

◄ من می ترسم که فکر کند به او اعتماد ندارم اگر بگويم که کاندوم استفاده کند.
– وقتی که شما نتوانيد به او بگوييد احتمالاً به او اعتماد نداريد.

   

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 12 بازدید