خفگي‌ در كودكان‌ (7-1 ساله‌)

تشخيص‌

انسداد نسبي‌
اشكال‌ در تنفس‌ و صحبت‌ كردن‌
سرفه‌ و زجر تنفسي‌ انسداد كامل‌
ناتواني‌ در صحبت‌ كردن‌، نفس‌ كشيدن‌ يا سرفه‌ كردن‌
نهايتاً از دست‌ دادن‌ هوشياري‌

موارد احتياط‌
اگر كودك‌ بي‌هوش‌ شد. احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد.
داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد.

عمليات‌

حداكثر 5 ضربه‌ به‌ پشت‌ بزنيد. دهان‌ را بررسي‌ كنيد. حداكثر 5 بار شكم‌ را بفشاريد. دهان‌ را بررسي‌ كنيد. اين‌ چرخه‌ را 3 بار تكرار كنيد و سپس‌، آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. تا رسيدن‌ نيروهاي‌ امدادي‌، چرخه‌ فوق‌ را تكرار كنيد.

1) حداكثر 5 ضربه‌ به‌ پشت‌ بزنيد.
كودك‌ را تشويق‌ كنيد تا سرفه‌ كند. اگر كودك‌ دچار مشكل‌ شده‌ است‌، وي‌ را به‌ جلو خم‌ كنيد.
با استفاده‌ از كف‌ دست‌ خود، حداكثر 5 ضربه‌ به‌ پشت‌ و بين‌ كتف‌ها وارد كنيد. دهان‌ بيمار را بررسي‌ كنيد.
اگر خفگي‌ ادامه‌ دارد، گام‌ 2 را دنبال‌ كنيد.

choking_child_13-s11.jpg
۲) حداكثر 5 بار قفسه‌ سينه‌ را بفشاريد.
پشت‌ كودك‌ بايستيد يا زانو بزنيد. يك‌ دست‌ خود را مشت‌ كنيد و آن‌ را روي‌ نيمه‌ پاييني‌ جناغ‌ قرار دهيد.
با دست‌ ديگر مشت‌ خود را بگيريد و حداكثر 5 بار، قفسه‌ سينه‌ را به‌ صورت‌ تند، به‌ بالا و داخل‌ بكشيد (هر 3 ثانيه‌ يك‌ بار قفسه‌ سينه‌ را بفشاريد). دهان‌ كودك‌ را بررسي‌ كنيد.
اگر خفگي‌ ادامه‌ دارد، گام‌ 3 را دنبال‌ كنيد.


choking_child_13-s12.jpg

۳) حداكثر 5 بار شكم‌ را بفشاريد.
پشت‌ كودك‌ بايستيد و دو دست‌ خود را به‌ دور قسمت‌ بالايي‌ شكم‌ گره‌ بزنيد. يك‌ دست‌ خود را مشت‌ كنيد و آن‌ را بين‌ انتهاي‌ پاييني‌ جناغ‌ و ناف‌ قرار دهيد.
مشت‌ خود را با دست‌ ديگر بگيريد و حداكثر 5 بار، شكم‌ را به‌ صورت‌ تند، به‌ بالا و داخل‌ بكشيد. دهان‌ كودك‌ را بررسي‌ كنيد.
اگر خفگي‌ ادامه‌ دارد، گام‌ 4 را دنبال‌ كنيد.


choking_child_13-s13.jpg

اين‌ چرخه‌ را تا زمان‌ ورود نيروهاي‌ امدادي‌، برطرف‌ شدن‌ انسداد از راه‌ تنفسي‌ و يا بي‌هوش‌ شدن‌ كودك‌ («موارد احتياط‌» را در سمت‌ راست‌ صفحه‌ ببينيد) ادامه‌ دهيد.


4) كل‌ چرخه‌ را تكرار كنيد.
گام‌هاي‌ 3-1 را تا برطرف‌ شدن‌ انسداد تكرار كنيد.
اگر پس‌ از 3 بار تكرار چرخه‌، انسداد همچنان‌ وجود داشت‌، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 4 بازدید