نمودارهاي‌ ثبت‌ مشاهده‌

هرگاه‌ بر بالين‌ مصدومي‌ حاضر شديد، نمودارهاي‌ زير را پر كنيد.
در نمودار اول‌، در هر مقطع‌ زماني‌ يك‌ دايره‌ توپر در برابر نمره‌ مناسب‌ بكشيد.
در نمودار دوم‌، در هر مقطع‌ زماني‌ در برابر سرعت‌ تنفس‌ و نبض‌ صحيح‌، علامت‌ بزنيد.
وقتي‌ مراقبت‌ شما از مصدوم‌ پايان‌ مي‌پذيرد، برگه‌ تكميل‌ شده‌ بايد در كنار مصدوم‌ باقي‌ بماند.

observation_charts_13-int0.jpg

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 5 بازدید