فرو رفتن‌ ميله‌ - قطع‌ عضو - آسيب‌ له‌شدگي‌- جراحات‌ شكم‌

فرو رفتن‌ ميله‌

اگر فردي‌ دچار فرورفتگي‌ ميله‌ شده‌ است‌ (مثلاً با سقوط‌ روي‌ نرده‌ها)، نبايد سعي‌ كنيد وي‌ را از شي‌ مزبور جدا كنيد چون‌ اين‌ كار ممكن‌ است‌ آسيب‌هاي‌ داخلي‌ را وخيم‌تر كند. فوراً با مركز خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و شرح‌ حادثه‌ را با جزييات‌ دقيق‌ بازگو كنيد. مركز خدمات‌ اورژانس‌، با آوردن‌ تجهيزات‌ برش‌ مخصوص‌ به‌ محل‌، مصدوم‌ را آزاد خواهد كرد.


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
پيشگيري‌ از ايجاد آسيب‌ بيشتر

احتياط‌!
مصدوم‌ را از خوردن‌، آشاميدن‌ يا سيگار كشيدن‌ منع‌ كنيد.

1) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. در صورت‌ امكان‌، يك‌ امدادگر را براي‌ اين‌ كار روانه‌ كنيد. موقعيت‌ را به‌ دقت‌ توضيح‌ بدهيد.

2) تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ اورژانس‌ و بر عهده‌ گرفتن‌ مسؤوليت‌، با نگه‌ داشتن‌ مصدوم‌، از فشار وزن‌ او كم‌ كنيد به‌طور مداوم‌ به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد.

قطع‌ عضو

در بسياري‌ از موارد، مي‌توان‌ اندامي‌ را كه‌ به‌ صورت‌ كامل‌ يا ناكامل‌ از بدن‌ جدا شده‌ است‌، با استفاده‌ از جراحي‌ ميكرسكوپي‌ مجدداً به‌ بدن‌ متصل‌ كرد. اين‌ عمل‌ جراحي‌ نياز به‌ بيهوشي‌ عمومي‌ دارد، بنابراين‌ مصدوم‌ را از خوردن‌، نوشيدن‌ يا سيگار كشيدن‌ منع‌ كنيد. اين‌ مطلب‌ بسيار حياتي‌ است‌ كه‌ مصدوم‌ و عضو قطع‌ شده‌ در اسرع‌ وقت‌ به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ شوند. احتمال‌ بروز شوك‌ وجود دارد كه‌ در اين‌ صورت‌، درمان‌ ضروري‌ خواهد بود.

اين‌ مبحث‌ را هم‌ ببينيد:
شوك‌


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ خونريزي‌ و شوك‌
فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌

مراقبت‌ از مصدوم‌
1) درصورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. با فشار آوردن‌ روي‌ عضو آسيب‌ ديده‌ و بالا بردن‌ آن‌، خونريزي‌ را كنترل‌ كنيد.

2) يك‌ پانسمان‌ استريل‌ يا يك‌ قطعه‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كرك‌ روي‌ محل‌ جراحت‌ قرار دهيد وآن‌ را با پيچيدن‌ باند محكم‌ كنيد. در صورت‌ بروز شوك‌، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد.

3) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. ذكر كنيد كه‌ قطع‌ عضو صورت‌ گرفته‌ است‌. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد .


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
پيشگيري‌ از تخريب‌ عضو

احتياط‌!
عضو قطع‌ شده‌ را نشوييد.
دقت‌ كنيد كه‌ عضو قطع‌ شده‌ در تماس‌ مستقيم‌ با يخ‌ قرار نگيرد.

مراقبت‌ از عضو قطع‌ شده
1) دستكش‌ بپوشيد. سپس‌ عضو قطع‌ شده‌ را در يك‌ قطعه‌ سلفون‌ آشپزخانه‌ يا يك‌ كيسه‌ پلاستيكي‌ بپيچيد.

2) يك‌ قطعه‌ گاز يا پارچه‌ نرم‌ را به‌ دور اين‌ بسته‌ بپيچيد و آن‌ را در محفظه‌اي‌ پر از يخ‌ خرد شده‌ قرار دهيد.

3) زمان‌ آسيب‌ و نام‌ مصدوم‌ را به‌ طور مشخص‌ روي‌ محفظه‌ بنويسيد و خودتان‌ آن‌ را به‌ يكي‌ از افراد خدمات‌ اورژانس‌ تحويل‌ دهيد.

آسيب‌ له‌شدگي‌

شايع‌ترين‌ علل‌ آسيب‌هاي‌ له‌ شدگي‌ عبارتند از: حوادث‌ رانندگي‌ و حوادث‌ در مناطق‌ ساختمان‌ سازي‌. ساير علل‌ ممكن‌ عبارتند از: انفجار، زلزله‌ و تصادف‌ قطارها. آسيب‌ له‌شدگي‌ مي‌تواند شامل‌ شكستگي‌ استخوان‌، تورم‌ و خونريزي‌ داخلي‌ باشد. همچنين‌ نيروي‌ له‌كننده‌ مي‌تواند باعث‌ اختلال‌ گردش‌ خون‌ و در نتيجه‌، احساس‌ كرختي‌ درمحل‌ آسيب‌ يا نواحي‌ پايين‌تر از آن‌ شود. امكان‌ دارد نتوانيد نبض‌ اندام‌ له‌ شده‌ را رديابي‌ كنيد.

خطرات‌ له‌‌شدگي‌ طولاني‌ مدت‌
گير افتادن‌ مصدوم‌ (در زير جسم‌ له‌ كننده‌) هر چقدر كه‌ طول‌ بكشد، دو عارضه‌ جدي‌ به‌ دنبال‌ دارد.اولاً له‌ شدگي‌ طولاني‌ مدت‌ مي‌تواند آسيب‌ شديدي‌ به‌ بافت‌هاي‌ بدن‌ (خصوصاً عضلات‌) واردكند. پس‌ از برداشتن‌ فشار، ممكن‌ است‌ شوك‌ سريعاً بروز كند زيرا مايعات‌ بافت‌ به‌ داخل‌ محل‌ آسيب‌ ديده‌ نشت‌ مي‌كنند. ثانياً، مواد سمي‌ در داخل‌ بافت‌ عضلاني‌ آسيب‌ ديده‌ در اطراف‌ محل‌ آسيب‌ له‌ شدگي‌ تجمع‌ مي‌كنند (اين‌ عارضه‌ از عارضه‌ اول‌ خطرناكتر است‌). ورود ناگهاني‌ اين‌ مواد سمي‌ به‌ داخل‌ گردش‌ خون‌ مي‌تواند به‌ نارسايي‌ كليه‌ بينجامد. اين‌ فرآيند كه‌ «نشانگان‌ له‌ شدگي‌» ناميده‌ مي‌شود، بسيار خطرناك‌ است‌ و حتي‌ مي‌تواند كشنده‌ باشد.

مباحث‌ زير را هم‌ ببينيد:
شكستگي‌ها ، شوك‌


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
درخواست‌ فوري‌ كمك‌ پزشكي‌ تخصصي‌ تا گام‌هاي‌ ممكن‌ براي‌ درمان‌ مصدوم‌ برداشته‌ شود.

مدت‌ له‌شدگي‌ كمتر از 15 دقيقه‌ است‌
1) جسم‌ له‌كننده‌ را به‌ سرعت‌ از روي‌ مصدوم‌ برداريد. در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ بپوشيد. خونريزي‌ خارجي‌ را مهار كنيد و زخم‌ها را بپوشانيد.

2) هرگونه‌ شكستگي‌ مشكوك‌ را محكم‌ و بي‌حركت‌ كنيد. در صورت‌ بروز شوك‌، آن‌ را درمان‌ كنيد.

3) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. شرح‌ حادثه‌ را با جزييات‌ دقيق‌ بازگو كنيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد ، تا نيروهاي‌ امدادي‌ برسند.


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
درخواست‌ فوري‌ كمك‌ پزشكي‌ تخصصي‌

احتياط‌!
جسم‌ له‌كننده‌ را از روي‌ مصدومي‌ كه‌ بيش‌ از 15 دقيقه‌ دچار آسيب‌ له‌ شدگي‌ بوده‌ است‌، برنداريد.

مدت‌ له‌‌شدگي‌ بيشتر از 15 دقيقه‌ است‌
1) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. شرح‌ حادثه‌ را با جزييات‌ دقيق‌ بازگو كنيد.

2) به‌ مصدوم‌ آرامش‌ و اطمينان‌ خاطر بدهيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.
crush_injury-s22.jpg

جراحات‌ شكم‌

زخم‌ چاقو، زخم‌ گلوله‌ و آسيب‌ له‌ شدگي‌ در شكم‌ مي‌توانند منجر به‌ جراحات‌ جدي‌ و حتي‌ جراحات‌ تهديدكننده‌ حيات‌ شوند. امكان‌ دارد اعضا يا رگهاي‌ خوني‌ عمقي‌ بدن‌، سوراخ‌ يا پاره‌ و يا دريده‌ شوند. شديد بودن‌ جراحت‌ ممكن‌ است‌ از روي‌ علايمي‌ مثل‌ خونريزي‌ خارجي‌ يا بيرون‌ زدن‌ محتويات‌ شكم‌ آشكار باشد. به‌ طور شايع‌تر، خونريزي‌ و آسيب‌ داخلي‌ به‌ صورت‌ مخفي‌ وجود دارد كه‌ در صورت‌ تأخير در درمان‌ اورژانس‌، مي‌تواند كشنده‌ باشد. به‌ علاوه‌، جراحات‌ شكم‌ با خطر بالاي‌ شوك‌ و عفونت‌ همراه‌ هستند.

مباحث‌ زير را هم‌ ببينيد:
خونريزي‌ داخلي‌ ، شوك‌ .


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ شوك‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطر عفونت‌
فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌

1) در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. به‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد تا روي‌ يك‌ سطح‌ محكم‌ (ترجيحاً يك‌ پتو) دراز بكشد. لباس‌هاي‌ سفت‌ (مثل‌ كمربند يا پيراهن‌ تنگ‌) را شل‌ كنيد.
abdominal_wound-s11.jpg
2) يك‌ پانسمان‌ در محل‌ جراحت‌ قرار بدهيد و با استفاده‌ از باند يا نوار چسب‌ آن‌ را محكم‌ كنيد. اگر خون‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ نشت‌ كرد، يك‌ پانسمان‌ يا لايه‌ پوششي‌ ديگر روي‌ اولي‌ قرار دهيد.
3) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. در صورت‌ ايجاد شوك‌، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.

هشدار!
- اگر مصدومي‌ كه‌ داراي‌ زخم‌ باز است‌ دچار سرفه‌ و استفراغ‌ شد، محكم‌ روي‌ پانسمان‌ را فشار دهيد تا از خارج‌ شدن‌ محتويات‌ شكم‌ از طريق‌ زخم‌ و آشكار شدن‌ آنها، پيشگيري‌ شود.
- به‌ روده‌ بيرون‌ زده‌ دست‌ نزنيد. با استفاده‌ از يك‌ كيسه‌ پلاستيكي‌ يا يك‌ سلفون‌ آشپزخانه‌ روي‌ موضع‌ را بپوشانيد تا از خشك‌ شدن‌ روده‌ها جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد. يك‌ راه‌ ديگر آن‌ است‌ كه‌ يك‌ پانسمان‌ استريل‌ به‌ كار ببريد.
- اگر مصدوم‌ بي‌هوش‌ شد، راه‌ تنفسي‌ را باز و تنفس‌ را كنترل‌ نماييد؛ آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌سينه‌ را آغاز كنيد .مفصل‌ « اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حيات‌ » را ببينيد. در صورتي‌ كه‌ مصدوم‌ نفس‌ مي‌كشد، او را در وضعيت‌ بهبود، قرار دهيد و شكم‌ را نگه‌ داريد.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 5 بازدید