پيشگيري از كمردرد

كمردرد علت مختلفي دارد از جمله فتق ديسك بين مهره اي ، پوكي استخوان ، عفونت هاي ادراري ، التهاب مفصلي . اما شايعترين علت آن كشيدگي و تنش عضلات و رباطهاي كمر است . بسته به نوع عامل كمردرد درمان آن متفاوت است اما رعايت نكات زير براي پيشگيري از كمردرد مفيد ميباشد :
- كفش هاي مناسب با پاشنه هاي كوتاه بپوشيد .
- هنگام بلند كردن اجسام نزديك آنها بايستيد ، فاصله پاهايتان كم باشد و بجاي خم كردن كمر خود ، با خم كردن زانوها در حالت چمباتمه جسم را بلند كنيد .
- هميشه سعي كنيد كمر خود را راست نگه داريد و از قوز كردن بپرهيزيد .
- اگر كمر درد داريد يا قبلاً دچار مشكل ستوان فقرات بوده ايد از بلند كردن اجسام خودداري كنيد .
- اجسام سنگين را بالاي سر خود بلند نكنيد .
- اجسام را بسرعت و يك ضرب بلند نكنيد .
- هنگاميكه جسمي را حمل مي كنيد از خم كردن و چرخانيدن كمر خود بپرهيزيد .
- بيش از يكي دو ساعت در حالت نشسته ثابت قرار نگيريد .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 7 بازدید