SARS

نشانه های SARS
معمولا SARS با تب بالا تر از ۳۸ درجه شروع می شود. همينطور سردرد و نا آرامی وبيماری خفيف تنفسی می توانند از نشانه های ديگرSARS باشند. بيماران مبتلا به SARS پس از ۲ تا ۷ روز ممکن است که شروع به سرفه های خشک کرده و به سختی تنفس کنند. عده ای نيز ممکن است مبتلا به سينه پهلو pneumonia شوند. افراد مبتلا به pneumonia و مشکل حاد تنفسی بايد به بيمارستان رجوع کنند.
SARS چگونه پخش می شود؟
متخصصين براين باورند که SARS از راه تماسهای نزديک close contact بين افراد پخش می شود. SARS به احتمال زياد از طريق تنفس هوای آلوده - يعنی هوايی که ذرات آن بوسيله سرفه افراد مبتلا به SARS آلوده شده است - پخش می شود. اين بيماری همچنين ممکن است از طريق دست زدن و تماس با اشاء آلوده پخش شود.
چه کسانی در معرض خطر SARS هستند؟
گزارشات تا کنون نشانگر آنند که غالب افراد مبتلا به SARS کسانی هستند که با فردی مبتلا به اين بيماری ارتباط مستقيم و نزديک direct close contact داشته اند- از قبيل اعضای يک خانواده و کارکنان موسسات درمانی که نسبت به امور مربوط به ضد عفونی بی توجهی کرده اند .
در مورد جلوگيری از SARS چه بايد کرد؟
اگر شما در ارتباط با کسی بوده ايد که در زمينه بيماری SARS مورد معاينه و معالجه قرار گرفته - ممکن است که شما هم دچار اين بيماری بشويد.
اگر می بينيد که سر حال هستيد - می توانيد به کارهای عا دی و فعاليت ها ی هميشگی خودتان ادامه دهيد.
درجه حرارت بدن خودتان را هر روز آزمايش کنيد.
مطمئن شويد که همه ساکنان خانه اصول مربوط به بهداشت و ضد عفونی رارعايت می کنند. - ازقبيل شستن دست ها بطور مرتب بعد از تماس با مايعات مربوط به بدن .
فقط از ظروف غذاخوری و حوله خودتان استفاده کنيد.
روی دهان وبينی خود را موقع سرفه و عطسه بپوشانيد.
اشياء مورد استفاده خودتان را با ماده ضد عفونی خانگی-sodium hypochlorite - ضد عفونی کنيد.
اگرطی ده روزگذشته با کسی که مشکوک به بيماری SARS بوده تماس داشته ايد و نشانه ای از تب و يا مشکلات تنفسی را در خود مشاهده می کنيد-فورا با مسئولين درمانی و يا پزشک خانواده خود- تلفنی تماس بگيريد.
ترجمه ازداده های منتشره توسط CDC- Centers for Disease Control and Prevention آدرس زير اطلا عات مربوط به SARS را هرروزه تجديد کرده و دربردارنده اطلاعات مفصلی در مورد SARS می باشند.


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 2 بازدید