زايمان‌: مرحله‌ اول‌


در مرحله‌ اول‌ زايمان‌، انقباضات‌ مادر (امواج‌ درد شديد كه‌ به‌ اوج‌ مي‌رسند و سپس‌ به‌ تدريج‌ محو مي‌شوند) آغاز مي‌شوند در لحظه‌اي‌ از اين‌ مرحله‌، مايع‌ آمنيوتيكي‌ («آبي‌») كه‌ به‌عنوان‌ ضربه‌گير براي‌ نوزاد عمل‌ مي‌كرد، (به‌ بيرون‌) تخليه‌ مي‌شود.
اگرچه‌ اكثر زنان‌ باردار نسبت‌ به‌ آنچه‌ كه‌ طي‌ زايمان‌ روي‌ مي‌دهد آگاهي‌ دارند، زناني‌ كه‌ به‌طور غيرمنتظره‌ دچار دردهاي‌ زايماني‌ مي‌شوند، ممكن‌ است‌ بسيار مضطرب‌ شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
اطمينان‌ خاطر دادن‌ به‌ چنين‌ فردي‌، ضروري‌ است‌؛ در اين‌ صورت‌ او از توانايي‌ بيشتري‌ براي‌ يادآوري‌ روش‌هاي‌ تحمل‌ كه‌ قبلاً آموخته‌ است‌، برخوردار خواهد بود.
اگر تصور شما بر اين‌ است‌ كه‌ كودك‌ قبل‌ از فراخواني‌ نيروهاي‌ امدادي‌ ديگر متولد خواهد شد، سعي‌ كنيد چند قلم‌ از تجهيزات‌ لازم‌ براي‌ تولد را جمع‌آوري‌ كنيد: دستكش‌ يكبار مصرف‌، ماسك‌ به‌ منظور پوشاندن‌ دهان‌ و بيني‌ خود (مي‌توان‌ از يك‌ دستمال‌ يا وسيله‌ مشابه‌ استفاده‌ كرد)، يك‌ ورقه‌ پلاستيكي‌، يك‌ كاسه‌ آب‌ داغ‌ براي‌ شستشو، چند نوار بهداشتي‌، چند حوله‌ تميز و گرم‌ و يك‌ پتو.

تشخيص‌
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
- انقباضات‌ كه‌ در فواصل‌ زماني‌ رخ‌ مي‌دهند كه‌ به‌ تدريج‌ كوتاه‌تر مي‌شود.
- ترشح‌ محتوي‌ خون‌ در زمان‌ خروج‌ توپي‌ مخاطي‌ («نمايش‌»).
- ترشح‌ مايع‌ زلال‌ (مايع‌ آمينوتيك‌). اين‌ حالت‌ تحت‌ عنوان‌ «پاره‌ شدن‌ (كيسه‌) آب‌» معروف‌ است‌؛ مايع‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ قطره‌قطره‌ يا در حجم‌ زياد از مهبل‌ خارج‌ شود (بسته‌ به‌ موقعيت‌ نوزاد).


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌ يا فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ مادر به‌ بيمارستان‌
اطمينان‌ خاطر دادن‌ به‌ مادر و فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ آرامش‌ او

1) يك‌ پزشك‌ يا يك‌ ماما را فرا بخوانيد. اگر فاصله‌ بين‌ انقباضات‌ به‌ سرعت‌ در حال‌ كاهش‌ است‌ يا فاصله‌ بيمارستان‌ تا محل‌ زياد است‌ و نمي‌توان‌ فوراً به‌ آن‌ دسترسي‌ پيدا كرد، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. تمام‌ اطلاعات‌ اثرگذار بر روي‌ زايمان‌ و تمام‌ جزييات‌ مكاني‌ را كه‌ مادر قصد دارد در آنجا وضع‌ حمل‌ كند را به‌ افسر كنترل‌ بازگو كنيد.

2) به‌ مادر كمك‌ كنيد تا در وضعيتي‌ كه‌ آرامش‌ بيشتري‌ دارد، بنشينيد يا روي‌ كف‌ اتاق‌ دراز بكشد. در صورت‌ لزوم‌، براي‌ نگه‌ داشتن‌ بدن‌ او، چند بالش‌ يا بالشتك‌ روي‌ كف‌ اتاق‌ قرار دهيد.

3) خونسرد باشيد و مادر را تشويق‌ كنيد كه‌ براي‌ تحمل‌ درد، نفس‌ عميق‌ بكشد يا هر روش‌ ديگري‌ را كه‌ ترجيح‌ مي‌دهد به‌ كار ببرد. ماساژ دادن‌ كمر مادر مي‌تواند فايده‌بخش‌ باشد.


childbirth_first_stage-s13.jpg

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 6 بازدید