علائم بيماري پرتو :

اشعه راديو اكتيو چيزي نيست كه قابل ديدن باشد و يا بويي ندارد كه آنرا حس كنيد و يا علائم خاصي كه سريعاً متوجه آن شويد ، فقط بعد از مدتي علائم آن در موجودات زنده آشكار مي شود . در انسان نيز پس از مدتي سرطانهاي مختلفي مثل سرطان پوست – خون – ريه - ناي – معده – روده و … آشكار مي شود . بطور مثال :

چنانچه ميزان دريافت پرتوهاي راديواكتيو به بدن كم باشد (بين 100 الي 200 رَنتِگَن ) فرد در هفته هاي دوم و سوم دچار آب مرواريد چشم – ريزش مو – كم اشتهايي – كوفتگي عمومي – گلو درد –عدم علاقه به كار – رنگ پريدگي – خونريزي زير پوستي – اسهال – لاغري و رشد سريع بيماريهاي عفوني مي گردد

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
/ 0 نظر / 6 بازدید