استفاده از GPS براي تعيين اولين حرکات زمين لرزه

تکنولوژي پيشرفته استفاده از GPS براي تعيين اولين حرکات زمين لرزه سال 2003 هوکايدوي ژاپن با بزرگي 8.3 استفاده شد تا تغييرات به وجود آمده در سطح زمين به صورت انيميشن در مي آيد. شتاب سنج هاي که شتاب را در پوسته اندازه گيري مي کنند به دليل حرکات متنوع دچار خطا مي شوند. شتاب سنج هاي حساس شتابهاي کوچک را اندازه مي گيرند اما قادر به اندازه گيري دقيق زمين لرزه هاي بزرگ نيستند. GPS ها دقت چنداني ندارند اما در طول يک زمين لرزه مهم، موقعيت آنرا به خوبي مشخص مي کنند.در زمينه استفاده از داده هاي GPS در شتاب سنجي، آمريکا پيش قدم است. يک شبکه با پيش از 1000 ايستگاه GPS زمين لرزه هوکايدو را در سراسر ژاپن ثبت کرده اند. هر گيرنده موقعيت را هر چند ثانيه اندازه گيري مي کرد. اين دقت استفاده از داده هاي GPS را براي اصلاح تفاسير امکان پذير مي سازد. اين روش براي بدست آوردن اطلاعات جزيي بيشتر در مورد گسترش امواج لرزه اي در طول زلزله استفاده مي شود.اين داده ها مي تواند کامل کننده اطلاعات شتاب سنج باشد.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 9 بازدید