احياي‌ تنفسي‌ را آغاز كنيد

1) اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ راه‌ تنفسي‌ هنوز باز است‌.
با قرار دادن‌ يك‌ دست‌ روي‌ پيشاني‌ كودك‌ و 2 انگشت‌ از دست‌ ديگر در زير نوك‌ چانه‌، اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ سر او همچنان‌ به‌ عقب‌ خم‌ شده‌ است‌.

give_rescue_breaths_child-s11.jpg
2) بيني‌ را فشار ببنديد و دهان‌ را باز كنيد.
با استفاده‌ از شست‌ و انگشت‌ اشاره‌ خود، قسمت‌ نرم‌ بيني‌ كودك‌ را محكم‌ فشار دهيد. دقت‌ كنيد كه‌ سوراخ‌هاي‌ بيني‌ بسته‌ باشند تا جلوي‌ خروج‌ هوا گرفته‌ شود.
دهان‌ كودك‌ را باز كنيد.


give_rescue_breaths_child-s12.jpg

۳) احياي‌ تنفسي‌ را آغاز كنيد.
- يك‌ نفس‌ عميق‌ بكشيد تا ريه‌هايتان‌ از هوا پر شود. لب‌هاي‌ خود را دور لب‌هاي‌ كودك‌ قرار دهيد و دقت‌ كنيد كه‌ منفذي‌ براي‌ عبور هوا وجود نداشته‌ باشد.
- به‌طور بي‌وقفه‌ به‌ درون‌ دهان‌ بدميد تا قفسه‌ سينه‌ بالا بيايد. ضمن‌ آنكه‌ سر را خم‌ كرده‌ايد و چانه‌ را بالا كشيده‌ايد، دهان‌ خود را از روي‌ دهان‌ كودك‌ برداريد و پايين‌ آمدن‌ قفسه‌ سينه‌ را مشاهده‌ كنيد. اگر قفسه‌ سينه‌ آشكارا بالا برود و به‌طور كامل‌ پايين‌ بيايد، شما يك‌ تنفس‌ اثربخش‌ داده‌ايد.
- دو بار تنفس‌ اثربخش‌ بدهيد.

give_rescue_breaths_child-s13.jpg

4) نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را ارزيابي‌ كنيد.
- در كمتر از 10 ثانيه‌، با نگاه‌، لمس‌ و سمع‌ به‌ دنبال‌ نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ (مثل‌ تنفس‌، سرفه‌ يا حركت‌) بگرديد.
- اگر گردش‌ خون‌ وجود ندارد، به‌ مدت‌ يك‌ دقيقه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ انجام‌ دهيد و سپس‌، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
- اگر گردش‌ خون‌ وجود دارد، ظرف‌ يك‌ دقيقه‌ 20 بار تنفس‌ بدهيد و بعد، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
- اگر كودك‌ نفس‌ كشيدن‌ را آغاز كرده‌ اما همچنان‌ بي‌هوش‌ است‌، وي‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد


give_rescue_breaths_child-s14.jpg

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 4 بازدید