شوك‌


تشخيص‌:
تند شدن‌ نبض‌
پوست‌ سرد، مرطوب‌، رنگ‌پريده‌
تعريق‌
در ادامه‌:
پوست‌ خاكستري‌ ـ آبي‌ (به‌خصوص‌ در داخل‌ لب‌ها)
ضعف‌ و منگي‌
تهوع‌ يا تشنگي‌
تنفس‌ تند و كم‌عمق‌
نبض‌ ضعيف‌
نهايتاً:
بي‌قراري‌
نياز شديد به‌ هواي‌ تازه‌
بي‌هوش‌ شدن‌

موارد احتياط‌
بيمار را تنها نگذاريد مگر زماني‌ كه‌ مي‌خواهيد آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
بيمار را از خوردن‌، نوشيدن‌ يا سيگار كشيدن‌ منع‌ كنيد.

عمليات‌
به‌ بيمار كمك‌ كنيد تا دراز بكشد. لباس‌هاي‌ تنگ‌ را شل‌ كنيد. آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. وضعيت‌ بيمار را كنترل‌ كنيد.

1) به‌ بيمار كمك‌ كنيد تا دراز بكشد.
با استفاده‌ از يك‌ پتو، بيمار را از زمين‌ جدا كنيد.
پاهاي‌ او را تا حد ممكن‌ بالا ببريد و نگه‌ داريد.
علت‌ شوك‌ (مثلاً خونريزي‌) را درمان‌ كنيد.

shock_13-s11.jpg

۲)لباس‌هاي‌ تنگ‌ را شل‌ كنيد.
لباس‌هايي‌ را كه‌ گردن‌، قفسه‌ سينه‌ يا كمر بيمار را فشار مي‌دهند، شل‌ كنيد.
بيمار را با يك‌ پتو بپوشانيد.


shock_13-s12.jpg

۳) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
در صورت‌ امكان‌، يك‌ امدادگر را براي‌ درخواست‌ آمبولانس‌ روانه‌ كنيد.
فرد تماس‌گيرنده‌ بايد جزييات‌ علت‌ شوك‌ را (در صورتي‌ كه‌ شناخته‌ شده‌ باشد) به‌ مأموران‌ بازگو كند.

shock_13-s13.jpg

۴) تنفس‌، نبض‌ و سطح‌ پاسخ‌دهي‌ را كنترل‌ كنيد.
علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.
اگر بيمار بي‌هوش‌ شد، راه‌ تنفسي‌ را باز و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد. آماده‌ باشيد كه‌ احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد.

shock_13-s14.jpg

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 4 بازدید