تشنج‌ در كودكان‌

تشخيص‌
لرزش‌ عضلاني‌ شديد، مشت‌ قفل‌ شده‌ و قوسي‌ شدن‌ پشت‌ ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
تب‌
لرزش‌ صورت‌
قطع‌ تنفس‌
آب‌ ريزش‌ از دهان‌
از دست‌ دادن‌ يا اختلال‌ هوشياري‌

موارد احتياط‌
از سرد شدن‌ (بيش‌ از حد) بدن‌ كودك‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ آوريد.
اگر كودك‌ بي‌هوش‌ شد، راه‌ تنفسي‌ را باز و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد . آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد .

عمليات‌
كودك‌ را در برابر آسيب‌ محافظت‌ كنيد. بدن‌ كودك‌ را خنك‌ كنيد. بدن‌ كودك‌ را با آب‌ ولرم‌ خيس‌ كنيد. كودك‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد. آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد؛ وضعيت‌ كودك‌ را كنترل‌ كنيد.

1) كودك‌ را در برابر آسيب‌ محافظت‌ كنيد.
اجسام‌ موجود در اطراف‌ كودك‌ را دور كنيد.
دور كودك‌ چند بالشتك‌ نرم‌ قرار دهيد.

seizures_in_children_13-s11.jpg
۲) بدن‌ كودك‌ را خنك‌ كنيد.
لباس‌هاي‌ كودك‌ را خارج‌ كنيد.
اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ جريان‌ مناسبي‌ از هواي‌ خنك‌ برقرار است‌.

seizures_in_children_13-s12.jpg

۳) بدن‌ كودك‌ را با آب‌ ولرم‌ خيس‌ كنيد.
از سر كودك‌ شروع‌ كنيد و به‌ سمت‌ پايين‌ ادامه‌ دهيد.

seizures_in_children_13-s13.jpg

۴) كودك‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد.
پس‌ از پايان‌ تشنج‌، راه‌ تنفسي‌ را باز و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد و سپس‌، كودك‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد.

seizures_in_children_13-s14.jpg
۵) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. وضعيت‌ كودك‌ را كنترل‌ كنيد.
تا زمان‌ ورود نيروهاي‌ امدادي‌، علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيكي
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 3 بازدید