جسم‌ خارجي‌ در بيني‌

كودكان خردسال ممكن است اشياي كوچكي را به داخل بيني خود فرو كنند. اجسام خارجي مي‌توانند سبب انسداد بيني و ايجاد عفونت شوند. اجسام نوك‌تيز مي‌توانند به بافت‌ها آسيب برسانند و باتري‌هاي «كتابي» مي‌توانند سبب سوختگي و خونريزي شوند. سعي نكنيد جسم خارجي را بيرون بياوريد؛ ممكن است (به بافت‌ها) آسيب برسانيد و يا جسم را بيش از پيش به داخل راه تنفسي فرو كنيد.

تشخيص‌
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
تنفس‌ سخت‌ يا صدادار از راه‌ بيني‌
تورم‌ بيني‌
ترشح‌ بدبو يا داراي‌ لكه‌هاي‌ خوني‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد احتمالاً يك‌ جسم‌ خارجي‌ مدتي‌ است‌ كه‌ (در بيني‌) گير افتاده‌ است‌.


--------------------------------------------------------------------------------


اهداف‌
فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

احتياط‌!
سعي‌ نكنيد جسم‌ خارجي‌ را خارج‌ كنيد حتي‌ اگر مي‌توانيد آن‌ را مشاهده‌ كنيد.

1) سعي‌ كنيد مصدوم‌ را خونسرد و آرام‌ كنيد. به‌ او بگوييد كه‌ با سرعت‌ طبيعي‌، از راه‌ دهان‌ نفس‌ بكشد. به‌ مصدوم‌ توصيه‌ كنيد كه‌ داخل‌ بيني‌ خود را با هدف‌ خارج‌ كردن‌ جسم‌ خارجي‌، دستكاري‌ نكند.

2) شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا كنيد زيرا در آنجا، كاركنان‌ بيمارستان‌ مي‌توانند جسم‌ خارجي‌ را بدون‌ خطر خارج‌ كنند.فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 6 بازدید