حمله‌ آسم‌

تشخيص‌
اشكال‌ در تنفس‌ ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
خس‌خس‌
اشكال‌ در صحبت‌ كردن‌
پوست‌ آبي‌ ـ خاكستري‌
خستگي‌ و احتمال‌ از دست‌ رفتن‌ هوشياري‌

موارد احتياط‌
بيمار را به‌ حالت‌ درازكش‌ درنياوريد.
از اسپري‌ استنشاقي‌ پيشگيري‌كننده‌ استفاده‌ نكنيد.
اگر حمله‌ آسم‌ شديد است‌ يا اسپري‌ استنشاقي‌ پس‌ از 10-5 دقيقه‌ اثري‌ نداشته‌ است‌ و يا وضعيت‌ بيمار رو به‌ وخامت‌ است‌، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
اگر بيمار بي‌هوش‌ شد، راه‌ تنفسي‌ را باز كنيد و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد. آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد.

عمليات‌
به‌ بيمار اجازه‌ دهيد كه‌ از اسپري‌ استنشاقي‌ تسكين‌بخش‌ استفاده‌ كند. بيمار را آرام‌ كنيد. بيمار را تشويق‌ كنيد كه‌ آهسته‌ نفس‌ بكشد.

1) بيمار را آرام‌ كنيد.
خونسرد باشيد و به‌ بيمار اطمينان‌ خاطر بدهيد.
به‌ بيمار كمك‌ كنيد تا در وضعيتي‌ قرار بگيرد كه‌ احساس‌ راحتي‌ بيشتري‌ مي‌كند؛ وضعيت‌ نشسته‌ و مختصري‌ خم‌ شده‌ به‌ جلو و ثابت‌ كردن‌ بازوها با تكيه‌دادن‌ دست‌ها روي‌ يك‌ سطح‌ سخت‌، معمولاً بهترين‌ حالت‌ است‌.

asthma_attack_13-s11.jpg
۲) به‌ بيمار اجازه‌ دهيد كه‌ اسپري‌ استنشاقي‌ تسكين‌بخش‌ را به‌ كار برد.
به‌ بيمار كمك‌ كنيد كه‌ اسپري‌ استنشاقي‌ تسكين‌بخش‌ خود را پيدا كند (معمولاً آبي‌رنگ‌ است‌).
بيمار را تشويق‌ كنيد كه‌ از اين‌ اسپري‌ استفاده‌ كند؛ اين‌ اسپري‌ بايد ظرف‌ چند دقيقه‌ مؤثر واقع‌ شود.

asthma_attack_13-s12.jpg

۳) بيمار را تشويق‌ كنيد كه‌ آهسته‌ نفس‌ بكشد.
اگر حمله‌ آسم‌ ظرف‌ 10-5 دقيقه‌ برطرف‌ شد، بيمار را تشويق‌ كنيد تا يك‌ دوز ديگر از اسپري‌ خود مصرف‌ كند و عميق‌ و آهسته‌ نفس‌ بكشد.
در صورتي‌ كه‌ اين‌ حمله‌، نخستين‌ حمله‌ آسم‌ در بيمار است‌ و يا در صورت‌ شديد بودن‌ حمله‌، به‌ بيمار بگوييد كه‌ پزشك‌ خود را مطلع‌ سازد.
اگر حمله‌ آسم‌ شديد است‌، يا اسپري‌ استنشاقي‌ پس‌ از 10-5 دقيقه‌ اثري‌ نداشته‌ است‌ و يا وضعيت‌ بيمار رو به‌ وخامت‌ است‌، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 2 بازدید