آسيب‌ سر


تشخيص‌
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
جراحت‌ سر
اختلالات‌ هوشياري‌

موارد احتياط‌
در صورت‌ امكان‌ دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد تا از انتقال‌ عفونت‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد.
اگر مصدوم‌ بي‌هوش‌ شد، راه‌ تنفسي‌ را باز و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد. اگر مصدوم‌ نفس‌ مي‌كشد، وي‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد. آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد.
اگر خونريزي‌ متوقف‌ نشد، مجدداً فشار وارد كنيد و يك‌ لايه‌ پوششي‌ ديگر (روي‌ اولي‌) قرار دهيد.
هميشه‌ احتمال‌ آسيب‌ گردني‌ (ستون‌ فقرات‌) را در نظر بگيريد.

عمليات‌
خونريزي‌ را مهار كنيد. پانسمان‌ را با باند محكم‌ كنيد. به‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد تا دراز بكشد. آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.

1) خونريزي‌ را مهار كنيد.
در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد.
لايه‌هاي‌ پوستي‌ جابه‌جا شده‌ را روي‌ زخم‌ برگردانيد.
يك‌ پانسمان‌ استريل‌ يا يك‌ قطعه‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كرك‌ روي‌ زخم‌ قرار دهيد و مستقيم‌ و محكم‌ با دست‌ خود فشار وارد كنيد.

head_injury_13-s11.jpg

۲)پانسمان‌ را به‌ كمك‌ باند محكم‌ كنيد.
با استفاده‌ از يك‌ باند رولي‌، پانسمان‌ را روي‌ محل‌ جراحت‌ محكم‌ كنيد.head_injury_13-s12.jpg

3) به‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد تا دراز بكشد.
اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ سر و شانه‌هاي‌ مصدوم‌ مختصري‌ بالا آمده‌اند.
مطمئن‌ شويد كه‌ مصدوم‌ احساس‌ آرامش‌ مي‌كند.


head_injury_13-s13.jpg

۴) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را تا زمان‌ ورود نيروهاي‌ امدادي‌، كنترل‌ و ثبت‌ كنيدhead_injury_13-s14.jpg

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 4 بازدید