آسيب‌ چشم‌

تشخيص‌
درد شديد در چشم‌ مبتلا
اسپاسم‌ پلك‌ها
ممكن‌ است‌ موارد زير هم‌ وجود داشته‌ باشند:
زخم‌ قابل‌ مشاهده‌
چشم‌ خون‌آلود (حتي‌ اگر زخمي‌ قابل‌ مشاهده‌ نباشد)
از دست‌ دادن‌ بينايي‌ به‌صورت‌ نسبي‌ يا كامل‌
خروج‌ خون‌ يا مايع‌ زلال‌ از چشم‌ آسيب‌ديده‌

موارد احتياط‌
از دست‌ زدن‌ به‌ چشم‌ يا لنز تماسي‌ داخل‌ آن‌ خودداري‌ كنيد و مصدوم‌ را از مالش‌ دادن‌ چشمش‌ منع‌ كنيد.
سعي‌ نكنيد جسمي‌ را كه‌ در داخل‌ چشم‌ فرو رفته‌ است‌، خارج‌ كنيد.
اگر تا رسيدن‌ نيروهاي‌ امداد پزشكي‌، مدتي‌ طول‌ مي‌كشد، يك‌ پوشش‌ چشمي‌ روي‌ چشم‌ آسيب‌ ديده‌ بگذاريد و آن‌ را باندپيچي‌ كنيد.

عمليات‌
سر مصدوم‌ را نگه‌ داريد. يك‌ پانسمان‌ چشمي‌ به‌ مصدوم‌ بدهيد. مصدوم‌ را به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد.

1) سر مصدوم‌ را نگه‌ داريد.
مصدوم‌ را به‌ پشت‌ بخوابانيد و سر او را روي‌ زانوهاي‌ خود نگه‌ داريد تا در حد امكان‌، بي‌حركت‌ بماند.
به‌ مصدوم‌ بگوييد كه‌ چشم‌ «سالم‌» خود را حركت‌ ندهد؛ حركت‌ دادن‌ چشم‌ سالم‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ چشم‌ آسيب‌ ديده‌ هم‌ حركت‌ كند و اين‌ كار، شدت‌ آسيب‌ را بيشتر كند.


2) يك‌ پانسمان‌ چشمي‌ به‌ مصدوم‌ بدهيد.
يك‌ پانسمان‌ استريل‌ يا يك‌ تكه‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كرك‌ به‌ مصدوم‌ بدهيد. از او بخواهيد كه‌ اين‌ پانسمان‌ را روي‌ چشم‌ آسيب‌ديده‌ خود نگه‌ دارد و چشم‌ سالم‌ را ببندد.
سر مصدوم‌ را ثابت‌ نگه‌ داريد.


3) مصدوم‌ را به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد.
دقت‌ كنيد كه‌ مصدوم‌ به‌ حالت‌ درازكش‌ منتقل‌ شود. در صورتي‌ كه‌ نمي‌توانيد او را در همان‌ وضعيتي‌ كه‌ تحت‌ مداوا قرار گرفته‌ است‌، منتقل‌ كنيد، آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.

/ 0 نظر / 16 بازدید