دفاع اتمی (( تابش راديواكتيو ، تابش الكترومغناطسي))

پدافند هسته اي

تابش راديواكتيو:bombatom.jpg

پس از يك انفجارهسته اي، نسبت كمي از كل انرژي هاي آزاد شده بصورت پرتو هاي يونساز تظاهر مي كنند( البته اين موضوعدر مورد بمبهاي نوتروني كه تقريباً 80% از انرژي خود را به صورت تابش راديو اكتيو آزاد ميكنند، استثناء است.) 

در اثر انفجار،مقدير زيادي از پرتوهاي گاماوx ، ذرات آلفا، بتا، نوتروت و پزيترون به اطراف انتشار مي يابد. ذرات آلفا سنگين بوده، برد محدودي دارند بنابر اين، يك ورق كاغذ يا پوست انسان براي توقف آنها كافي است و هيچ خطري در پي ندارد؛ ولي بيع با استنشاق آنها سبب ورود ذرات مولد آلفا به بدن و ايجاد يك خطر بالقوه براي ايجاد سرطانخواهد شد.پرتوهاي بتا،قابليت نفوز بيشتري دارد و به پوشش محافظ جهت كاهش اثرات آن نياز است. ريزش محلي در 24 ساعت اول و توسط با انتشار مي يابد. ريزش حد واسطه در طول چند هفته در مدار جغرافيايي محل انفجار و ريزش فراگير در تمام كره زمين پخش مي شود. اين نوع ريزش مدتهاي طولاني باقي مانده و اثرات مخرب آن، بصورت آلودگي داخلي اتفاق مي افتد.

تابش الكترومغناطسي:

پس از انفجار، يك موج قوي الكترومغناطيسي ايجاد مي گردد كه مدت كوتاهي وجودhiroshima.jpg خواهد داشت. اين موج، از نوع امواج راديويي است و توسط تمامي آنتن ها، برق گيرها، خطوط تلفن، هواپيماها، تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي و... جذب مي شود. تمامي وسايل ارتباط جمعي، مخابرات، سيستمهاي حمل و نقل، شبكه هاي رايانه و سيستمهاي نظامي و اطلاع رساني از كار مي افتد. حتي مخاطرات پزشكي نيز وجود دارد؛ به اين صورت كه كليه دستگاههاي پزشكي كه درآنها از وسايل الكترونيك استفاده شده است، مثل دستگاههاي ونتيلاتور و مونيتورينگ، اتاقهاي جراحي و مراقبتهاي ويژه و نيز دستگاههاي ضربان ساز از كار خواهد افتاد.

 

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 10 بازدید